Danske kulturpersonligheder – Karen Blixen

Danske kulturpersonligheder – Karen Blixen

Sidste måned kiggede vi nærmere på slægtshistorien for N. F. S. Grundtvig, i en serie af danske kulturpersonligheder som du kan slægtsforske i på MyHeritage. Denne blog om Karen Blixen er den anden blog i serien.

Har du læst en eller flere bøger af den verdensberømte, danske forfatterinde, Karen Blixen? Det kan vi klart anbefale. Lige som vi kan anbefale dig at lave et slægtstræ for hende i MyHeritage. Det kan nemlig være med til at give dig større indblik i, hvad der gjorde hende til den betydningsfulde kulturpersonlighed, hun udviklede sig til, og samtidig kan du udforske MyHeritage’s mange faciliteter.

De fleste danskere kender de ikoniske portrætter af forfatterinden Karen Blixen. Især kender vi hende portrætteret som den modne kvinde i stilfuldt tøj, med turban eller hat, pelskrave eller tørklæde om hatten, og med de markante, karakteristiske og magre ansigtstræk.

KAREN CHRISTENTZE DINESEN. (SENERE GIFT BLIXEN)

KAREN CHRISTENTZE DINESEN. (SENERE GIFT BLIXEN)

Men faktisk så Karen helt anderledes blød og sund ud i ansigtet som ung pige, med mere naturligt fyld i kinderne. Det var inden hun gik igennem de mange oplevelser og udfordringer i Afrika, det ikke alt for succesrige ægteskab med sin adelige grandfætter med navnet ’Bror’, og tabet af sin elskede, britiske kærlighed, Denys Finch Hatton, som ulykkeligvis styrtede ned med sit lille fly i Afrika. Denne gribende historie har mange af os set skildret i filmen ’Mit Afrika’.

Karen som ung kvinde, inden hun flyttede til Afrika. Fra Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Karen som ung kvinde, inden hun flyttede til Afrika. Fra Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Karen Blixens familiære baggrund

Når du opretter et lille slægtstræ for Karen Blixen på MyHeritage, vil du automatisk få en række matches op imod bl.a. kirkebøger og folketællinger. Nøjagtig som for alle vi andre ’almindelige danskere’. Således kan du få et indblik i den familiemæssige baggrund, der var med til at gøre hende til den store forfatter, hun blev til.

Her har vi dåbsindførslen i kirkebogen. Barnet Karen Christentze Dinesen. Forældrene er noteret som Captain Wilhelm Dinesen, Rungstedgaard, og Hustru Ingeborg Westenholtz, 29 Aar.
Fadderne har præsten noteret som: Frøken Christentze Dinesen (barnets faster), Godsejer Sass til Leerbæk, Godsejer Westenholtz til Mattrup, Ingeniør Westenholtz, og Barnets Moder.
Dåbsindførslen for Karen Blixen, og andre optegnelser, dukker automatisk op som matches til kilder, når du har hende i dit slægtstræ på MyHeritage.

Her ses et sol-diagram over Karen Blixens aner. Når du har et online slægtstræ på MyHeritage, kan du lave dette og mange andre diagrammer med bestemte personer fra dit slægtstræ som udgangspunkt.

Herunder har vi lavet et tilsvarende diagram over Karens ægtemand, Bror Blixen. Det springer straks i øjnene, at Karen og Bror er beslægtede, idet Karens farmor og Brors mormor var søskende. Derved deler ægteparret et sæt oldeforældre, og er dermed grandfætter og grandkusine.

Sol-diagram over Bror Blixens nærmeste aner. Hans mormor hed Thyra Valborg Haffner (1821-1881) og var søster til Dagmar Alvilda Haffner (1818-1874), som var Karen Blixens farmor.

Sol-diagram over Bror Blixens nærmeste aner. Hans mormor hed Thyra Valborg Haffner (1821-1881) og var søster til Dagmar Alvilda Haffner (1818-1874), som var Karen Blixens farmor.

Anerne

Karen blev jo født Dinesen, og var ud af den kendte danske Dinesen-slægt af officerer, godsejere og forfattere. Så hun havde ikke talenterne fra fremmede, lige som man må sige, at hun ikke ligefrem voksede op under fattige eller ydmyge kår.

Karen blev født på Rungstedlund, i de meget smukke omgivelser dér, og ind i et vældig gunstigt miljø. De var 5 børn i søskendeflokken. Karen blev som bekendt forfatter, men fik ingen børn. Søsteren Ellen Alvilde blev også forfatter, og blev i 1916 gift med en godsejer og overretssagfører Dahl. Søsteren Inger Benedicte blev koncertsangerinde, og blev i 1916 gift med godsejeren Viggo de Neergaard. Broderen Thomas Fasti Dinesen var civilingeniør, kaptajn, officer og forfatter, gift 1926 med Jonna Lindhardt, og Anders Runsti Dinesen var sekondløjtnant, og ejer af Lerbæk Gods i Hover Sogn ved Vejle.

Forældrene var forfatteren, officeren, eventyreren og politikeren Adolph Wilhelm Dinesen (1845-1895) og hustru Ingerborg Vestenholz (sådan blev hendes navn stavet i kirkebogen ved hendes dåb) (1856-1939). Adolph Wilhelm blev født i Garnisons Sogn, København, men voksede delvist op på Randers-egnen, på Djursland. Han købte Rungstedlund i 1879, og i 1881 giftede han sig med Ingerborg Vestenholz, som var datter af politikeren og godsejeren Regnar Westenholz (var på et tidspunkt Finansminister) og hustru Mary Lucinde Hansen. Ingerborg blev født på godset Mattrup i Tyrsting Sogn ved Skanderborg. Mary Lucinde var ud af den kendte Grut-Hansen-slægt.

Her har vi fundet et billede på internettet af Karen Blixens far, Adolph Wilhelm Dinesen, og forbedret det lille og utydelige, sorthvide foto med de forbedringsværktøjer, du har til rådighed i MyHeritage.

Udvid din horisont med MyHeritage

Det er sjovt og spændende at forske i sin egen slægt. Men det kan også udvide ens horisont, når man kaster sig over en berømtheds slægtstræ.

Hvem ved, måske vil du opdage, at du tilbage i tiden deler aner med selveste Karen Blixen? En kvinde, der blev så berømt, at hun endte på en dansk pengeseddel!

På 50-krone-sedler fra 1997 til 2009 så man forfatteren Karen Blixens flotte portræt.

På 50-krone-sedler fra 1997 til 2009 så man forfatteren Karen Blixens flotte portræt.

Prøv det selv!

Prøv selv at arbejde videre med Karen Blixens slægt, og se, hvor det fører jer hen, når I undervejs får matches i MyHeritage op imod alle de kilder, som er tilgængelige online.

Brug også Google og andre kilder til at få mere viden om og kød på personernes livshistorie, og få større indblik i den tid og det samfund, de levede i. Undervejs vil du støde på mange spændende karakterer, og du vil få et overblik over, hvilket miljø, de var en del af. Prøv at finde alle de spændende personer, du falder over undervejs, i folketællingerne og kirkebøgerne, ved at slå dem op i de kilder, som dit slægtstræ er knyttet op imod i MyHeritage!