Introducering af Theory of Family Relativity™ – et gennembrud for slægtsforskning

Introducering af Theory of Family Relativity™ – et gennembrud for slægtsforskning

Vi er begejstrede for at introducere en ny funktion, som er revolutionerende inden for genetisk slægtsforskning – Theory of Family Relativity™. Denne hidtil usete funktion, hjælper dig med at få mest muligt ud af dine DNA-matches ved at inkorporere genealogiske oplysninger fra alle vores samlinger af næsten 10 mia. historiske optegnelser og slægtstræsprofiler for at tilbyde teorier om hvordan du og dine DNA-matches kan være beslægtede. Hvis du har taget en MyHeritage DNA-test eller uploadet dine DNA-resultater til MyHeritage, kan denne revolutionerende teknologi tilbyde forbløffende nye oplysninger om dine familieforbindelser.

Eksempel på Theory of Family Relativity™, som foreslår en forholdssti for en DNA-match, på tværs af træer fra MyHeritage, Geni og FamilySearch og en canadisk folketælling! (Klik for at forstørre)

Eksempel på Theory of Family Relativity™, som foreslår en forholdssti for en DNA-match, på tværs af træer fra MyHeritage, Geni og FamilySearch og en canadisk folketælling! (Klik for at forstørre)

Hidtil har entusiaster af familiehistorie brugt to forskellige domæner til at lave opdagelser: papirspor af historiske optegnelser og slægtstræer, og den biologiske verden af DNA-forbindelser. Når du modtog DNA-matches, var det ofte ikke klart hvor præcist matchen er beslægtet med dig, og hvem jeres fælles forfader kan være. Den “hellige gral” af den genetiske slægtsforskning er når du modtager DNA-matches hvor du kender den komplette forholdssti mellem dig og hver DNA-match, og kan tilføje nye oplysninger til dit træ baseret på dette.

Vi har introduceret flere funktioner der forbedrer DNA-matches med det formål at opnå dette, såsom fælles Smart Matches™, fælles slægtsnavne eller fælles slægtssteder. Et værktøj som f.eks. kromosombrowseren tilbyder yderligere spor. Mens disse funktioner er yderst nyttige, og nogle gange kan hjælpe dig med at identificere forholdsstien til dine DNA-matches og de fælles forfædre, rammer de fleste stadig en mur med DNA-matches, hvor de ikke kan finde ud af den nøjagtige forbindelse og hvordan DNA-matchen passer ind i deres slægtstræ. Desuden var de oplysninger vi har præsenteret indtil nu udelukkende baseret på dit slægtstræ og din DNA-matchs slægtstræ. Dette betød at du kun havde den information du og din DNA-match havde indtastet at gå efter, og oftest forekommer de fælles forfædre ikke i enten din eller din matchs slægtstræ. Med udgivelsen af ​​Theory of Family Relativity™ har vi lukket hullet mellem DNA-matches og historiske optegnelser, og integreret begge verdener. Den “hellige gral” er blevet fundet!

Gennem denne nye funktion, fører vi dig gennem forholdsstien mellem dine matches baseret på hele vores samling af slægtstræer og historiske optegnelser, hvilket fjerner gætteriet og sparer dig mange timers forskningstid. Du kan derefter undersøge teorierne og de oplysninger der er forbundet med dem, og kontrollere deres korrekthed.

Ved at indsamle alle tilgængelige informationskilder på MyHeritage og udnytte deres samlede kollektive styrke, kan vi låse op for mysterier der aldrig er blevet løst før.

Hvordan virker det?

Theory of Family Relativity™ er baseret på en big data-graf, som forbinder billioner af datapunkter taget fra tusindvis af databaser på MyHeritage. Vi kalder det internt for “Big Tree”. Hvert punkt på denne graf repræsenterer en person, og hver kant repræsenterer et slægtskab mellem to personer beskrivet i et slægtstræ eller en historisk optegnelse. Det kan også repræsentere en match mellem to træprofiler, der sandsynligvis er den samme person; eller to optegnelser, der sandsynligvis er samme person.

MyHeritages brancheførende teknologier gør disse forbindelser mellem personer og optegnelser mulige. MyHeritage ingeniører og algoritmeeksperter har udviklet en unik metode, som gør det muligt for “Big Tree” at beregne alle veje mellem millioner af slægtninge øjeblikkeligt. Theory of Family Relativity™ bruger disse ressourcer til at konstruere de mest plausible teorier, der ved hjælp af slægtstræer og historiske optegnelser, forklarer hvordan to personer, som er forbundet med hinanden via en DNA-match på MyHeritage, er beslægtede. “Big Tree” er ikke statisk, så det bliver aldrig forældet i takt med at brugere tilføjer eller sletter nye informationer, eller afviser matches som de anser for ukorrekte. Vi beregner det i stedet hurtigt, når vi ønsker det, og skaber et nyt syn på verden, der konstant bliver større og mere præcis. “Big Tree” er unikt, fordi det indeholder alle slægtstræer på MyHeritage samt de enorme samarbejdstræer fra Geni og FamilySearch, som alle er kopieret til MyHeritage.

Antallet af teorier du får, afhænger af flere faktorer, f.eks. størrelsen og detaljeringsniveauet i dit slægtstræ (jo mere des bedre). Dette tal vil stige over tid når endnu flere brugere tester deres DNA med MyHeritage eller uploader deres DNA-resultat, samtidig med at vi fortsætter med at tilføje flere historiske optegnelser, og slægtstræer på MyHeritage fortsætter med at vokse.

Det er vigtigt at huske på, at denne revolutionerende funktion producerer teorier som netop blot er det – teorier. De er baseret på et væld af oplysninger fra andre brugere, der kan have lavet fejl i slægtstræer såvel som matches mellem træprofiler og optegnelser der kan være unøjagtige. Vi anbefaler klart at du grundigt undersøger teorierne, og selv vurderer om hver af dem er nøjagtig. Derefter kan du beslutte dig for hvordan du bedst kan fortsætte med din slægtsforskning. At kontrollere alt er en god praksis, som enhver god slægtsforsker bør gøre med hensyn til alle spor og beviser. Teorier kan være meget nyttige, men de er ikke altid korrekte.

Sådan bruger du Theory of Family Relativity

Teorier vil som regel blive fundet for nogle af dine DNA-matches.

Åben dine DNA-matches for at se dem. Under introduktionsfasen af denne funktion, informerer et banner, som kan ses nedenfor, om teorierne i din DNA-match-liste. Klik på knappen i dette banner for nemt at se alle dine DNA-matches som har teorier.

Hvis en DNA-match har en teori, er dette også angivet i DNA-match-kortet, som vist nedenfor.

DNA-match med en teori (Klik for at forstørre)

DNA-match med en teori (Klik for at forstørre)

Når det estimerede forhold (ifølge det fælles DNA I har med hinanden) er et bredt interval uden nogen tydelig indikation af det egentlige forhold, vil teorien hjælpe med at indsnævre forholdet. Du kan sammenligne forholdet foreslået af teorien med forholdet foreslået af DNA’et, for at se om de er kompatible.

Klik på “Se teori” på kortet for at se hele teorien, herunder den komplette forholdssti. Alternativt kan du starte med et opsummeret billede af teorien, som er præsenteret i Tjek DNA-match-siden.

Opsummeret visning af teori i Tjek DNA-match-siden (Klik for at forstørre)

Opsummeret visning af teori i Tjek DNA-match-siden (Klik for at forstørre)

Hvis mere end én teori er tilgængelig, betyder det at vi har identificeret flere teorier med forskellige forhold mellem dig og DNA-matchen. Dette kan ske når slægtninge fra tidligere generationer er blevet gift inden for familien. I disse situationer kan du vælge hvilken teori der skal vises ved at vælge fra rullemenuen.

Skift mellem flere teorier (Klik for at forstørre)

Skift mellem flere teorier (Klik for at forstørre)

I denne teorivisning skal du svæve musen over enhver person for at se yderligere informationer.

Klik på “Se hele teorien” for at se en mere detaljeret visning af hvilke slægtstræer og historiske optegnelser der blev brugt til at komme frem til teorien.

At se en komlet teori er en unik funktion, hvor MyHeritages nye teknologi virkelig viser hvad den kan gøre. Dens vigtighed ligger i at den giver dig mulighed for at se, hvordan MyHeritage etablerede forholdsstien og hvilke informationskilder der blev brugt undervejs.

Øverst på siden for den komplette teori, vises det estimerede forhold (fra DNA’et) og forholdet der foreslås af Theory of Family Relativity™. Hvis der findes mere end én teori, kan du, som nævnt ovenfor, skifte mellem dem.

Visning af en komplet teori (Klik for at forstørre)

Visning af en komplet teori (Klik for at forstørre)

Teorier starter altid i dit slægtstræ og slutter i din DNA-match’s slægtstræ. Gennemgangen af teorien kan inkludere andre slægtstræer på MyHeritage, Geni, FamilySearch eller historiske optegnelser.

Hver gang du ser et vandret “hop” betyder det, at teorien bruger en match for at komme fra den ene kilde til den næste. Hver Smart Match eller Record Match er klassificeret med et tillidsniveau i procenter, baseret på kvaliteten af matchen. Jo højere procentallet er, desto bedre er matchen. Afviste Smart Matches og Record Matches bliver aldrig brugt i teorier, og vi kræver samtidig et meget højt tillidsniveau som minimum for hver match som bliver vist i teorien, for at sikre at teorier du ser er af meget høj kvalitet. Det laveste tillidsniveau blandt matchene, bliver betragtet som tillidsresultatet for den samlede teori (og vises øverst på siden).

I hver teori er der ofte flere stier der viser forskellige veje hvorpå vi ankommer til den samme teori, og giver flere beviser til at understøtte den. Alle veje kulminerer fortsat i den samme opsummerede teori, men adskiller sig ved at de kilder der bruges undervejs ikke er de samme. F.eks. kan en sti begynde i dit slægstræ og kort efter slutte i DNA-matchens slægstræ. Sådan en kort sti vil, hvis den findes, altid blive vist først. Der kan være andre stier blandt de samme slægtninge, der følger andre træer eller andre historiske optegnelser. Du kan se de forskellige stier ved at klikke på nummeret som vist nedenfor.

Skifte mellem flere stier for at se teorien (Klik for at forstørre)

Skifte mellem flere stier for at se teorien (Klik for at forstørre)

Det grønne symbol repræsenterer en Smart Match™ mellem to træer hos MyHeritage.

Smart Match™ fundet i en teori (Klik for at forstørre)

Smart Match™ fundet i en teori (Klik for at forstørre)

Det brune ikon repræsenterer en Record Match. Disse er matches med historiske optegnelser.

Sidebemærkning: Der er noget der er lidt forvirrende her, fordi matches med træer på Geni og FamilySearch for øjeblikket betragtes som Record Matches, da de ikke er træer på MyHeritage (selv om de er slægtstræer og ikke optegnelser). I fremtiden vil vi formentlig reklassificere sådanne matches som Smart Matches, og vi vil muligvis omdøbe “Smart Matches” til “Tree Matches” en dag.

Klik på et matchsymbol (grøn eller brunt) for at se en sammenligning af personens oplysninger i de to kilder side om side. Ved hjælp af disse oplysninger, kan du selv afgøre om matcen er korrekt.

Gennemgang af en match i en teori (Klik for at forstørre)

Gennemgang af en match i en teori (Klik for at forstørre)

I eksemplet ovenfor ser Smart Matchen ud til at være korrekt, så det er trygt at stole på den.

Der er mere til en teori end hvad du først får øje på. Ved at flytte musen over et hvilket som helst punkt i en teori, åbnes en informationsboks med yderlingere informationer. Du kan f.eks. flytte musen over navnet på en administrator af et træ for at få adgang til knapper som du kan bruge til at kontakte den pågældende person eller se træet. Flytning af musen over et samlingsnavn eller en historisk optegnelse, åbner en informationsboks med knapper der giver dig mulighed for at starte søgningen.

Eksempel på to teorier for samme DNA-match, på grund af to halvbrødre der giftede sig med to fætre (Klik for at forstørre)

Eksempel på to teorier for samme DNA-match, på grund af to halvbrødre der giftede sig med to fætre (Klik for at forstørre)

Filters

Der er en nem måde at se alle de teorier du har.

Du kan nu filtrere dine DNA-matches så du kun ser de matches der har en Theory of Family Relativity™. Du kan gøre dette ved at klikke på “Filtre” i værktøjslinjen, vælge “Alle detaljer for slægtstræ” og derefter klikke på “Har Theory of Family Relativity™”. Dette er i tillæg til de tidligere filterindstillinger, der viser dig hvilke af dine matches der har fælles slægtssteder, delte efternavne og Smart Matches™ med dig.

Filtrering af DNA-matches for at se alle matches der har en teori (Klik for at forstørre)

Filtrering af DNA-matches for at se alle matches der har en teori (Klik for at forstørre)

Endnu et eksempet på en teori (Klik for at forstørre)

Endnu et eksempet på en teori (Klik for at forstørre)

Hvad gør man hvis en teori ser ud til at være korrekt?

Hvis du har en teori som du mener er korrekt, så først og fremmest tillykke! Det fortæller dig hvordan du er beslægtet med en DNA-match, og du kan se hele teorien og tilføje de personer og informationer der ikke er i dit træ til dit træ. I denne første udgave har vi ikke givet mulighed for automatisk at gøre dette, dvs. at tilføje en gren til dit træ med et enkelt klik, men det vil vi formentlig give mulighed for i fremtiden, hvis der er tilstrækkelig efterspørgsel efter det. I første omgang kan du manuelt tilføje nye oplysninger til dit træ som en klassisk slægtsforsker ville gøre det.

Hvad gør man hvis en teori er forkert?

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at bekræfte eller afvise en teori. Dette er en funktion som vi måske tilføjer på et senere stadie.

Hvis du mener at en teori er forkert på grund af en forkert Smart Match i dit træ, kan du let afvise den Smart Match i Smart Matches-sektionen på hjemmesiden (tilgængelig fra menuen under Opdagelser> Matches efter personer). Ved at gøre dette, får du den forkerte teori til at forsvinde.

Hvis du opdager en forkert teori på grund af en fejl foretaget af en anden bruger i sit træ, så anbefaler vi at være en venlig slægtsforskningskollega, ved at kontakte ejeren eller administratoren af træet hvor du så fejlen, og lade dem vide hvad du mener er forkert. Når de retter fejlen, vil det reparere teorien eller helt eliminere den.

Hvis en teori er ukorrekt på grund af en match, og matchen ikke er i dit træ, kan du informere ejeren af træt om dette, så personen vil afvise matchen. Alternativt kan du blot ignorere enhver teori som du mener er forkert.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Der er næsten ingen bekymringer for privatlivets fre med denne nye funktion, da MyHeritage, ved gennemgangen af en teori, automatisk privatiserer oplysninger om levende personer som ikke er i dit træ. De fleste teorier omfatter ingen levende personer (udover dig selv og DNA-matchen hvis detaljer alligevel er synlige), fordi teorier kun krydser forfædre for at finde et slægtskab, og aldrig fortsætter ned til yngre generationer. Dermed når teorierne hurtigt ud til foregående årtier og århundreder med afdøde forfædre.

Brugere som ikke ønsker at se teorier eller dele deres slægtstræ med teorier der foreslås for andre brugere, kan bruge privatindstillinger til at deaktivere denne mulighed (ved at deaktivere Smart Matches for deres træ og dets inddragelse i SuperSearch, og sørge for at deres websted ikke er synligt for gæster). Dette er muligt, men ikke anbefalet, da det forhindrer dem i at modtage Smart Matches og andre fordele.

Opsummering af fordele


Den “hellige gral” af genetisk slægtsforskning er at forstå præcis hvordan du er beslægtet til dine DNA-matches. Theory of Family Relativity™ giver dig netop dette serveret på en sølvfad. Men vær opmærksom på at du ikke får teorier til alle dine DNA-matches, og at nogle teorier kan være forkerte.

Here are the main benefits you’ll get from this new feature:

Her er de største fordele ved den nye funktion:

* Du kommer til at lave nye opdagelser. Teorier vil forklare nogle af dine DNA-matches ved hjælp af slægtsforskning (træer og optegnelser), så du kan vriste dig fri af blindghyder og (manuelt) tilføje helt nye grene til dit slægtstræ.

* Du vil opdage nye forfædre, da teorier går ud over grænserne for dit eget træ og omfatter personer fra andre træer og optegnelser, herunder nye forfædre der ikke er i dit træ i øjeblikket.

* Du vil få selvtillid. Teorierne vil give dig en indikation på hvilke Smart Matches du kan stole på baseret på DNA, så du kan tilføje personer og oplysninger til dit træ baseret på matches fra dit træ, som du tidligere var skeptisk overfor (eller uvidende om).

* Du kommer til spare tid. Ved at udforske dine teorier, kan du spare en masse forskningsarbejde der ville have været påkrævet for nå de samme konklusioner ved hjælp af de 10 milliarder optegnelser og træprofiler på MyHeritage.

* Du får flere teorier hver måned, da MyHeritage DNA-databasen, slægtstræs-databasen og databasen med historiske optegnelser vokser betydeligt hver dag.

Pris

Theory of Family Relativity™ er en premium-funktion, som kræver et abonnement med MyHeritage (Premium, PremiumPlus eller Komplet) for at få adgang til den. Brugere som uploader deres rå DNA-data fra en anden testservice til MyHeritage og ikke ønsker at købe et abonnement, kan betale et engangsgebyr på 236 kr. pr. sæt for at låse alle avancerede DNA-funktioner der tilbydes af MyHeritage op, herunder Theory of Family Relativity™. Få mere at vide om vores abonnementstyper her. Brugere uden abonnement vil stadig kunne se alle teorier vi har fundet for dem, men når de klikker for at se de komplette detaljer over teorien, vil nogle af oplysningerne være skjulte.

Credits

Theory of Family Relativity™ var en holdindsats, som mange mennesker hos MyHeritage har bidraget med over en periode på næsten 2 år. Det overordnede koncept for denne funktion, såvel som dets navn, blev opfundet af MyHeritages grundlægger og administrerende direktør, Gilad Japhet. Realiseringen af dets vision blev muliggjort gennem geniale teknologiske gennembrud foretaget af vores CTO, Sagi Bashari. Brugergrænsefladskonceptene blev opfundet og udviklet af vores senior VP for produktstyring, Uri Gonen, og yderligere forbedret af vores DNA produktchef, Ran Snir. Funktionen blev programmeret af det fremragende ingeniørhold på MyHeritage, som inkluderer mange dygtige algoritme- og brugergrænsefladeudviklere. Vores Design og UX team står bag det smukke design, og kvalitetssikringen blev leveret af vores QA-team. Mange andre grupper hos MyHeritage deltog i realiseringen af dette betydelige genealogiske og teknologiske gennembrud.

Konkurrence?

Vi har lært at en af ​​vores konkurrenter har udgivet en funktion der ligner vores Theory of Family Relativity™. Dette er positivt, da det viser at kloge hoveder tænker ens! Det er også en velsignelse for hele det genetiske slægtsforskningssamfund. Der er imidlertid en stor forskel (bemærk Einsteins reaktion ovenfor 😊). På MyHeritage kan du se enhver teori, se dens fulde sti og verificere dens rigtighed. Du kan se og kontakte alle ejere af træerne som er inkluderet i teorien, og undersøge alle matches og se om de giver mening. Det er meget lettere at finde frem til forkerte teorier, og tilføje meget mere til dit træ end kun den direkte linje af personer som fører til den fælles forfader og tilbage. På den konkurrerende løsning fås der kun en opsummering af hver teori, og brugerne bliver bedt om at behandle det som sandheden og “take it or leave it” uden at kunne verificere det eller se den fulde sti eller matchene. Ingen derligere informationer findes på kilden til informationerne, de slægtstræer der bruges undervejs eller yderligere familiemedlemmer der kan findes i dem. MyHeritage-funktionen er således klart overlegen.

Konklusion

Theory of Family Relativity™ er revolutionerende for genetisk slægtsforskning, da den samler slægtsforsknings- og DNA-verdenen i et. Den udnytter alle fordelene ved MyHeritage – de 10 milliarder historiske optegnelser og træprofiler, den 2,5 millioner store DNA-database, Smart Matches, Record Matches og Record Detective Matches. Den gør det muligt for slægtsforskere at forklare DNA-matches og for DNA-entusiaster at validere matches fra slægtsforskning.

MyHeritage lover altid at stræbe efter at udvikle innovative teknologier for at gøre slægtsforskning og familiehistorie mere tilgængelig og hjælpe med at løse gåder og blindgyder i slægtsforskningen. Vi er stolte over endnu engang af kunne holde vores løfte.

Vi håber at Theory of Family Relativity™ vil hjælpe dig med din slægtsforskning, og at den åbner for spændende forskningsmuligheder for mange af vores brugere.

Dette er kun det første af yderligere gennembrud som vi vil levere ved hjælp af den nye “Big Tree”-infrastruktur. Hold dig opdateret for spændende nye funktioner i fremtiden!