Vi introducerer Slægtstræets tidslinje

Vi introducerer Slægtstræets tidslinje

Vi er glade for at kunne præsentere en ny funktion på MyHeritage: Slægtstræets tidslinje. Tidslinjen er en visuel repræsentation af en person fra dit slægtstræ, som du vælger, og hans eller hendes direkte forfædre. Disse personers levetid (fra fødselsår til dødsår) er kortlagt på samme akse, så du kan se dem i forhold til hinanden, hvilket kan give et forfriskende indblik i din slægtshistorie.

Tidslinjen er i et lyst og attraktivt format, hvor hver gren af familien vises i en anden farve. Tidslinjen viser dine forfædres alder på forskellige tidspunkter i deres liv: hvor gamle de var, da de fik børn, hvor længe de levede, og hvordan deres levetid overlappede med andre familiemedlemmers eller større begivenheder i verden. Tidslinjen kan downloades og nemt deles med din familie og dine venner.

Med tidslinjen er det f.eks. let at visualisere, hvem af dine 4 bedsteforældre der blev født først, hvor gammel du var, da de døde osv.

Slægtstræets tidslinje med 4 generationer (Klik for at zoome)

Slægtstræets tidslinje med 4 generationer (Klik for at zoome)

Lad os gå i dybden og se, hvordan det fungerer:

Tidslinje-bjælker

Hver enkelt persons navn, profilbillede og alder vises på en farvet bjælke i tidslinjen. Hvis du holder musen over en bjælke på tidslinjen, vises personens fødselsdato og evt. dødsdato på denne således:

Personer, der er døde, vil have afrundede bjælker til højre, hvor deres dødsalder er angivet ved siden af et gravstensikon, som her:

Levende personer vises med firkantede bjælker til højre, hvor deres aktuelle alder vises ved siden af et personikon, som her:

Når dødsdatoen er ukendt, er bjælken udvisket til højre, og den er placeret på et omtrentligt tidspunkt for, hvornår de sandsynligvis døde. Hvis en persons fødselsdato ikke er kendt, vises bjælken udvisket til venstre og er placeret på et omtrentligt tidspunkt for, hvornår vedkommende sandsynligvis blev født.

Hver forælder er forbundet med sit barn med en pil, der går fra forælder til barn. Hvis forældrenes alder på det tidspunkt, hvor barnet blev født, er kendt, vil den blive angivet ved siden af pilen. Hvis du holder musen over alderen, åbnes en værktøjstip med flere oplysninger.

I eksemplet nedenfor var Tammy Barnetts mor Esther 18 år gammel, da Tammy blev født, og hendes far Jonathan var 20 år. Værktøjstippet forklarer, at Jonathan fik Tammy i 1881, da hun var 20 år gammel.

Tidslinje-baggrunden

Hvert årti er markeret med en lodret linje. De få høje diagonale skraverede rektangler i baggrunden repræsenterer vigtige perioder, f.eks. verdenskrige. Hold musen over de lodrette linjer for at åbne et værktøjstip med flere oplysninger om disse tidsperioder.

Et eksempel på en tidslinje med perioden under Anden Verdenskrig fremhævet (Klik for at zoome)

Et eksempel på en tidslinje med perioden under Anden Verdenskrig fremhævet (Klik for at zoome)

Flere muligheder

Når du holder musen hen over en bjælke, vises tre prikker til højre. Du kan klikke på disse for at åbne en menu, der viser personens navn, foto og relation til dig sammen med en række muligheder: Herfra kan du redigere deres profil, se deres slægtstræ, se deres profilside eller undersøge dem i MyHeritage’s historiske database med optegnelser.

Indstillinger på en bjælke i tidslinjen (klik for at zoome)

Indstillinger på en bjælke i tidslinjen (klik for at zoome)

Hvis du klikker på “Rediger profil”, vises et overlay-vindue, hvor du kan redigere de grundlæggende profiloplysninger direkte fra tidslinjen. De andre indstillinger åbnes i nye faner.

Konsekvenskontrol

Som en nyttig forbedring, kan tidslinjen fremhæve konsekvensproblemer i dit slægtstræ i relation til kronologi.

Cirklen, der forbinder en forælder og et barn, vil være markeret med en rød prik, hvis et af følgende problemer med sammenhængen er opdaget: Forælderen døde før barnet blev født, forælderen blev født efter barnets fødsel, eller forælderen var for ung, da barnet blev født. I disse tilfælde kan du få en yderligere forklaring på konsekvensproblemet ved at holde musen over cirklen.

Eksemplet nedenfor viser, at Tammy er opført som havende født Beppie som 9-årig. Den røde prik gør dig opmærksom på dette problem og gør dig opmærksom på, at du sandsynligvis bør rette datoerne i slægtstræet.

Konsekvensproblem fremhævet på tidslinjen (klik for at zoome)

Konsekvensproblem fremhævet på tidslinjen (klik for at zoome)

Adgang til tidslinjen

Tidslinjen er gratis og er tilgængelig for alle familiesider på MyHeritage. Du får adgang til den ved at holde musen over fanen Slægtstræ i navigationslinjen og vælge “Tidslinje” fra menuen.

Hvis din side har flere træer, vil tidslinjen som standard vise det slægtstræ, som du er tilknyttet, men der vises en rullemenu øverst til venstre på tidslinjen, så du kan vælge et af dine andre slægtstræer.

For at vælge en anden hovedperson til tidslinjen skal du blot indtaste et nyt navn i feltet øverst til venstre.

Valg af en anden hovedperson på tidslinjen (klik for at zoome)

Valg af en anden hovedperson på tidslinjen (klik for at zoome)

Tidslinjen er også tilgængelig, når du ser din familieside via en browser på din mobilenhed, med nogle små ændringer. Som standard vises der kun 3 generationer, da skærmen er meget mindre. Historiske tidsperioder vises ikke, og det samme gælder de ledsagende værktøjstips, der beskriver dem.

Flere muligheder og indstillinger

Øverst i højre hjørne af tidslinjen er der en menu, hvor du kan ændre antallet af viste generationer, og knapper til Download, Del og Indstillinger.

Antal generationer

Som standard viser tidslinjen 4 generationer (hovedpersonen, forældre, bedsteforældre og oldeforældre). Brug generationsvælgeren øverst til højre på skærmen til at ændre antallet af generationer, der vises.

Download af tidslinjen

Klik på download-knappen øverst til højre for at downloade en smuk PDF-fil af den tidslinje, du ser. Den er perfekt til at dele med dine slægtninge.

Del

Klik på knappen Del øverst til højre for at åbne et vindue, hvor du kan dele tidslinjen på Facebook, Twitter eller WhatsApp eller kopiere et link til tidslinjen, der kan deles.

Indstillinger

Klik på knappen Indstillinger øverst til højre for at åbne tidslinjens indstillingspanel.

“Vis store søjler med levetider” vil forstørre størrelsen af søjlerne, og individernes fødsels- og dødsår vil blive vist inden for søjlerne.

Store søjler med levetid (klik for at zoome)

Store søjler med levetid (klik for at zoome)

“Vis alder ved død” og “Vis alder ved barnets fødsel” er aktiveret som standard. Hvis afkrydsningen er fjernet, vises alderen ved disse begivenheder ikke på tidslinjen.

“Vis historiske perioder” er markeret som standard. Hvis du fjerner markeringen, fjernes de skraverede linjer, der angiver historiske begivenheder, fra tidslinjens baggrund.

Konklusion

Den nye tidslinje for slægtstræet er en fremragende måde at se forfædrene til enhver person i dit slægtstræ sammen med deres kendte fødsels- og dødsdatoer i kronologisk rækkefølge. Hvis du kigger på tidslinjen, kan det hjælpe dig med at få et nyt perspektiv på din slægtshistorie. Det bedste af det hele er, at tidslinjen er attraktiv og helt gratis! Hvis du har en slægtning i dit slægtstræ, som er nybegynder inden for slægtsforskning, kan du glæde dem ved at udarbejde en tidslinje til dem, gemme den som en PDF-fil og dele den med dem.

Vi vil gerne takke den talentfulde Uri Gonen fra vores team, som har udviklet denne funktion næsten alene.

Vi håber, at du vil nyde denne nye funktion!