104 år gammelt Mors Dag-brev fra en soldat fra Første Verdenskrig blev returneret til et barnebarn, der aldrig kendte ham

Mors dag kan være en bittersød tid for dem, der er adskilt fra deres mødre, hvad enten det er på grund af afstand, tid eller uheldige omstændigheder. Dette var tilfældet for Chester Carl Howe, en amerikansk soldat, der kæmpede i Første Verdenskrig.

Efter krigens pludselige og uventede afslutning i 1918 tog det næsten 18 måneder, før alle de amerikanske soldater vendte hjem. Carl var stadig i Frankrig i maj 1919, og på trods af forvirringen og kaoset og det at være fanget i et fremmed land og vente på at blive sendt hjem, huskede han at skrive til sin mor på Mors Dag. Det brev, han skrev, dateret den 10. maj 1919, indeholder dybt rørende følelser om, hvor meget hans mor betød for ham.

“Tankerne om dig og de mange gode råd, du altid har givet mig, har altid været en lysende stjerne for mig at følge,” skrev Carl. “Og jeg vil altid have disse små visioner, og intet i verden kan formørke det klare ledende lys, som det er for mig.”

Mother's Day letter from World War I, page 3

Side 3 i Carls brev

Carl fortsatte: “Det er ikke det type brev, som jeg normalt ville skrive, men i hvert enkelt brev er det de samme tanker, der altid står mellem linjerne. Men i et Mors Dag-brev synes jeg, at sådanne tanker bør udtrykkes i ord, og ord, der er hjerte til hjerte.”

Mother's Day letter from WWI, page 4

Sidste side af Carls brev

Forskningsteamet fra MyHeritage faldt over dette enestående brev under et forskningsprojekt, og det lykkedes dem at købe det, fast besluttet på at opspore denne soldats familie og returnere det til dem.

Carl i MyHeritage’s historiske optegnelser

Soldatens navn var skrevet med en rodet skrift, der var falmet med tiden, men teamet var i stand til at udlede et muligt navn og en mulig hjemadresse.

The envelope addressed to Carl’s mother in Seattle, Washington

Konvolutten er adresseret til Carls mor i Seattle, Washington

Med disse oplysninger kunne de finde Carls indkaldelsesoptegnelse fra Første Verdenskrig i MyHeritage’s samling af USA’s indkaldelsesregistreringer i første verdenskrig, blandt andre optegnelser om hans tjenestetid:

Draft registration of Chester Carl Howe from the MyHeritage military record collections

Indkaldelsesregistrering af Chester Carl Howe fra MyHeritage’s militære optegnelser

Ifølge optegnelserne kæmpede Carl i 4. infanteridivision, som kæmpede i nogle store slag, herunder slaget ved Saint-Mihiel og Meuse-Argonne-offensiven.

Photo of Carl Howe in uniform, colorized by MyHeritage

Foto af Carl Howe i uniform, farvelagt af MyHeritage

Ca. 6 måneder efter at brevet blev skrevet, giftede Carl sig med Marie LeVan i Oregon. Han arbejdede derefter som mineingeniør, og han og Marie fik en datter, Constance. Desværre døde han af tuberkulose i 1928 i en ung alder af 39 år. Hans datter var kun 6 år gammel på det tidspunkt.

Death certificate of Carl Howe

Dødsattest for Carl Howe

Hans dødsattest nævner, at hans sygdom havde en “sandsynlig tjenstlig oprindelse”, hvilket betyder, at han sandsynligvis fik den, mens han kæmpede i Europa.

Carls datter Constance døde i 2017, men vores team var i stand til at identificere og kontakte hendes datter, Jan, og returnere brevet til hende.

Se Jan læse sin bedstefars brev op i videoen nedenfor:

 

“Det er en skat for mig,” siger Jan. “At kunne se håndskriften og læse de ord, som min bedstefar, som jeg aldrig har kendt, skrev til sin mor på Mors Dag. Jeg kan aldrig fuldt ud takke MyHeritage for at have gjort dette muligt.”

Nedenfor er en komplet afskrift af brevet:

Nantes France

May 10, 1919

My dear mother,

Tomorrow is Mother’s Day but I know I won’t have an opportunity to write then so will write today. I got an over Sunday pass and am leaving this afternoon for Le Mans to spend Sunday with Clayton. His regiment is released for embarkation the 15th and this will probably be the last opportunity I will have to see him until both of us are home.

How I do wish it was my good fortune to be released for embarkation the 15th also. I trust it won’t be much longer than that until I am ready to leave. On the 3rd of June, I will have been in the army for two years. But sometime this summer I will be out of it, and if in my small way, I have been of any use, along with millions of others, during the past dark years, the time has not been thrown away. Would gladly go again if such a thing is ever necessary. Have had an opportunity to compare our own country with several of the others, and ours is far superior in every way. It is the sacred duty of every American, I believe, to keep it that way.

How I would like to step in and surprise you tomorrow! Which would be happier, you or I? I’m sure I would. Not an hour of the day goes by but what I think of you, and thoughts of you and the much good advice you have always given me has always been a bright star for me to follow. And I shall always have those little visions and nothing in the world can dim the bright guiding light that it is to me.

This is not the type of letter that I would ordinarily write but in each one the same thoughts are ever between the lines. However, in a Mother’s Day letter I think such thoughts should be expressed in words, and words that are heart to heart.

Am mailing the corset cover to you today, which I hope reaches you ok. In the box too, are a pair of gloves for Lotie, and all my love goes with both. (Hope they are the proper size for her.) The most love ever, and God bless the dearest little mother in the world.

Carl

“Min dybeste påskønnelse og taknemmelighed til MyHeritage for alt det arbejde, I har gjort for at finde dette brev, for at erhverve det og for at opspore mig, så jeg altid kan værdsætte det,” siger Jan. “Min dybeste tak, MyHeritage, for alt det, I gør hver eneste dag for at berige familier over hele verden.”

Vi er dybt taknemmelige for muligheden for at returnere dette værdifulde stykke slægtshistorie til sit rette hjem.

Find dine egne forfædres historier på Mors Dag – søg i de historiske optegnelser nu og se, hvad du finder om mødrene i din familie!