Nye optegnelser tilføjet i anden halvdel af november

Nye optegnelser tilføjet i anden halvdel af november

8,8 millioner nye optegnelser fra seksten nye historiske samlinger er tilføjet i anden halvdel af november. Disse samlinger inkluderer et bredt udvalg af optegnelser fra militæret, begravelsesregistre og testementeoptegnelser fra Australien, USA og Storbritannien.

Her er den komplette oversigt over optegnelserne i disse samlinger:

SamlingBeskrivelse Antal optegnelser Eksklusiv for MyHeritageLink til søgning
Australien, Militærlister og tildelinger
Et indeks over australske militærlister.
960.081 optegnelser
Ikke ekslusivSøg i samlingen nu
USA, Begravelsesregister, 1900-2019
Et indeks over optegnelser fra diverse kirkegårde i USA.492.002 optegnelserIkke ekslusivSøg i samlingen nu
Australien, Begravelsesregister, 1900–2019
Et indeks over optegnelser fra diverse kirkegårde i Australien.438.587 optegnelser

Ikke ekslusivSøg i samlingen nu
England og Wales, Canterbury prærogativ domstol, Indeks over testementregistre, 1384–1858
Et indeks af testamenter bevist for den prærogative domstol i Canterbury og andre jurisdiktioner,979.653 optegnelser

Ikke ekslusivSøg i samlingen nu
Storbritannien, Optegnelser for Royal Navy juniorbesætning, 1853–1928
Et indeks over medlemmer af Royal Navy juniorbesætning, som tiltrådte i tjenesten mellem 1853 og 1928.803.684 optegnelserIkke ekslusivSøg i samlingen nu
Storbritannien, Skibs- og sømændregister: Optegnelser for Royal Navy reservejuniorer, 1908–1958
Et indeks over tjenestregistre for Royal Naval Reserves, hovedsageligt dem som tjente under 1. verdenskrig129.896 optegnelser

Ikke ekslusivSøg i samlingen nu
Storbritannien, Royal Air Force officer-indeks, 1918–1919
Et indeks med optegnelser for officerer som tjente i Royal Air Force (RAF) under 1. verdenskrig (1914-1918).101.411 optegnelser


Ikke ekslusivSøg i samlingen nu
Storbritannien, Millitære optegnelser for Royal Marines, 1842–1925
Et indeks af tjenesteregistre for mænd, som tiltrådte i Royal Navy mellem 1842 og 1925.
112.012 optegnelserIkke ekslusivSøg i samlingen nu
Storbritannien, Indeks over medaljer tildelt handelssejlere, 1939-1945
Et indeks af medaljer tildelt handelssejlere for deres tjeneste under 2. verdenskrig (1939-1945).108.387 optegnelserIkke ekslusivSøg i samlingen nu
Storbritannien, Indeks over medaljer tildelt handelssejlere, 1914–1918
Et indeks af modtagere af britiske krigsmedaljer, handelsflådens medaljer og sølvkrigsemblemer udstedt til handelssejlere og officerer under 1. verdenskrig.157.424 optegnelserIkke ekslusivSøg i samlingen nu
Storbritannien, Anbefalinger til militære æresbevisninger og udmærkelser, 1935–1990
Et indeks af anbefalinger til militære æresbevisninger og udmærkelser til den britiske hærs personale og hærens personale fra britiske herredømme.78.497 optegnelserIkke ekslusivSøg i samlingen nu
Storbritannien, Optegnelser over officerer i Royal Navy, 1756–1931
Et indeks af optegnelser for officerer, som tiltrådte i Royal Navy mellem 1756 og 1931.66.686 optegnelser
Ikke ekslusivSøg i samlingen nu
Storbritannien, Indeks for frivillige reserver i Royal Navy, 1903–1922
Et indeks af optegnelser for officerer og juniorbesætning ('ratings") i Royal Navy Volunteer Reserve (RNVR) under 1. verdenskrig.59.784 optegnelser
Ikke ekslusivSøg i samlingen nu
Storbritannien, Indeks for boafgift, 1796–1811
Et indeks af registre for boafgift for regionale domstole mellem 1796 og 1811.51.146 optegnelser
Ikke ekslusivSøg i samlingen nu
Storbritannien, Admiralitet- og krigskontor: optegnelser for Royal Naval Division, 1914–1919
Et indeks af optegnelser for ratings og officerer fra Royal Naval Division (RND) under 1. verdenskrig.50.017 optegnelser
Ikke ekslusivSøg i samlingen nu

Australien, militærlister og tildelinger

Denne samling bestårhovedsageligt af tre australske militærruller: 1. verdenskrig ombordstigningslister, Australiens 1. verdenskrig navneliste og Australiens hædersliste. Ombordstigningslisterne indeholder oplysninger indsamlet om soldaterne, da de rejste fra Australien for at deltage i militærtjeneste i udlandet under 1. verdenskrig. 1.verdenskrig navnelister består af data om australske militærpersoner, som kæmpede i 1. verdenskrig for at hjælpe dem med hjemkomsten til Australien efter krigen. Listen over hædersbevisninger er en samling dedikeret til faldne australske soldater, og er ikke begrænset til nogen specifik konflikt.

Denne samling inkluderer også følgende australske militærlister: forskellige hædersbevisninger og udmærkelser sammen med anbefalinger, liste over sårede og savnede fra Australiens Røde Kors, 2. verdenskrigs krigsfangeliste og liste over manglende personer, navnelister før 1. verdenskrig, The Commemerable Roll som er en liste over personer som er døde mens de udførte vigtige missioner for Australien i konflikter som krig. eller på anden måde har udmærket sig, og et udvalg af Australiens flådestyrker. Listerne kan indeholde følgende søgbare oplysninger: efternavn, fornavn, fødselsdato og fødested, dato og sted for hvervning, dato og sted for ombordstigning, og dødsdato og -sted.

Dette indhold leveres gratis som en gavnlig service til det slægtsforskere med tilladelse fra Australian War Memorial.

USA, begravelsesregister, 1900-2019

Denne samling inkluderer optegnelser fra diverse kirkegårde i USA. En optegnelse kan indeholde navnet på kirkegården, den afdødes fornavn og efternavn, alder, by, fødselsdato, dødsdato og religion.

Bemærk, at nogle optegnelser er fra før 1900. Optegnelser for kirkegårde er især nyttige til at identificere forfædre, som måske ikke er blevet dokumenteret i andre optegnelser, såsom børn der døde unge eller kvinder.

Australien, begravelsesregister, 1900–2019

Denne samling indeholder information fra diverse kirkegårde i Australien. En optegnelse kan indeholde navnet på kirkegården, den afdødes fornavn og efternavn, alder, by, fødselsdato, dødsdato og religion.

Optegnelser for kirkegårde er især nyttige til at identificere forfædre, som måske ikke er blevet dokumenteret i andre optegnelser, såsom børn der døde unge eller kvinder.

England og Wales, Canterbury prærogativ domstol, indeks over testementregistre, 1384–1858

Denne samling inkluderer størstedelen af de registrerede testamenter, som er bevist for den prærogative domstol i Canterbury og andre jurisdiktioner, der udøvede skifteret i stedet for Domstolen, hvoraf den vigtigste var Court for Probate of Wills og Granting of Administrations, som de eneste udøvede skifteretten i England og Wales fra 1653 til 1659. Optegnelserne indeholder følgende søgbare oplysninger: navn på den person som testamentet blev oprettet for (inklusiv en titel, hvis den blev givet), stedet hvor personen boede, og testamentets dato.

Indtil januar 1858 måtte alle testamenter bevises af kirken og andre domstole. Den prærogative domstol i Canterbury var den vigtigste af disse domstole og handlede med relativt velhavende individer, som hovedsageligt boede i det sydlige England og Wales. De tidligste optegnelser i denne samling blev konstitueret på et senere tidspunkt og indeholdt de testamenter, der blev bevist for ærkebiskopen af Canterbury eller hans embedsmænd ved den prærogative domstol i Canterbury. Retsafgørelser for årsager der blev bedømt af den prærogative domstol i Canterbury og dens tilknyttede jurisdiktioner, blev også registreret i denne samling indtil slutningen af 1700-tallet. Engelsk er det dominerende sprog, der bruges i disse dokumenter. Brugen af latin (og i mindre grad normansk-fransk) blev hurtigt mindsket efter de tidlige testamenter. I det 16. århundrede blev latin ikke længere brugt.

Indholdet af denne og andre britiske samlinger i denne opdatering stammer fra det britiske Nationalarkiv og indeholder informationer fra den offentlige sektor, der er licenseret under Open Government License v3.0.

Storbritannien, Optegnelser for Royal Navy juniorbesætning, 1853–1928

Denne samling er et indeks over 800.000 medlemmer af Royal Navy juniorbesætning (“rating”), som tiltrådte i tjenesten mellem 1853 og 1928. En “rating” er en juniorsoldat i tjeneste, som ikke er en befal eller kommissær. Oplysningerne i dette indeks kan omfatte følgende: personens fornavn og efternavn, fødselsår, fødeby, officielt tjenestenummer og tjenesteår.

En person skal have hvervet sig før 1929 for at have en optegnelse i denne samling. Nogle af dataene dækker perioder op til mindst 1950. Inkluderet i denne samling er bøger til kontinuerligt tjenesteengagement fra 1853 til 1872, optegnelser over sømænds tjeneste fra 1873 til 1924, optegnelser over sømænds tjeneste fra 1925 til 1928 og løbende optegnelser (CR)-kort fra 1929 til 1950. En optegnelse kan indikere, at en underkommandant er blevet forfremmet til kommandør.

De originale oplysninger kan omfatte navnene på de skibe, hvor underkommandanten tjente, med datoen for tilslutning og afskedigelse fra hvert skib, tjenesteperiode, eventuelle forpligtelser der ikke blev afsluttet og årsagen for dette, tjenestenummer (CS) indtil 1872 og officielle numre (ON) fra 1873 og frem. Fra 1892 er flere detaljer inkluderet i optegnelserne såsom: beskæftigelse, mærker udstedt for god opførsel, bemærkninger lavet om karakter og evne, fysisk udseende, skader og dødsdato (hvis det fandt sted i tjeneste).

Storbritannien, Skibs- og sømændregister: Optegnelser for Royal Navy reservejuniorer, 1908–1958

Denne samling indeholder tjenestregistre for Royal Naval Reserves, hovedsageligt dem, som tjente under 1. verdenskrig. De indekserede optegnelser kan indeholde følgende søgbare oplysninger: fornavn, efternavn, fødselsdato, fødested og individets tjenestenummer.

Hver optegnesle inkluderer en periode på fem år i tjeneste for Royal Navy Reserve, så der kan være mere end én optegnelse for en person. En reservist har et andet tjenestenummer for hver periode. Komplette optegnelser kan også inkludere følgende: adresse, forældres fulde navn, fysisk beskrivelse, dato for hvervning, gennemført træning, navn på skibe som besætningen tjente på med datoen for tilslutning og afskedigelse fra hvert skib, tjenesteperiode og eventuelle uafsluttede forpligtelser.

Storbritannien, Royal Air Force officer-indeks, 1918–1919

Denne samling inkluderer optegnelser for over 99.000 officerer, som tjente i Royal Air Force (RAF) under 1. verdenskrig (1914-1918). Indekserede optegnelser kan indeholde for- og efternavne og fødselsdato.

Optegnelserne findes fra begyndelsen af RAF i april 1918. De indeholder dog, i tilfælde hvor det er relevant, retrospektive detaljer om tidligere tjeneste i Royal Flying Corps eller Royal Naval Air Service. De komplette optegnelser kan også inkludere fødested, nærmeste familie, beskæftigelse, dato for provision, efterfølgende forfremmelse, de enheder, som officeren tjente i (inklusiv de datoer, hvor han sluttede sig til og forlod enhederne), oplysninger om deltagelse i specielle kurser, information om typen af fly, detaljer om eventuelle æresbevisninger og medaljer, den dato hvor de blev annonceret i London Gazette, den dato hvor officeren afsluttede sin mission, og hans døds- eller pensioneringsdato.

Storbritannien, Millitære optegnelser for Royal Marines, 1842–1925

Denne samling inkluderer tjenesteregistre for mænd, som tiltrådte i Royal Navy mellem 1842 og 1925. De indekserede optegnelser indeholder følgende søgbare informationer: for- og efternavn, fødselsdato og dato for hvervning.

Disse optegnelser findes fra 1884, men inkluderer optegnelser der blev oprettet retrospektivt for alle som tiltrådte tidligere, og som stadig tjente i 1884. Hvis du ikke kan finde en optegnelse for en marine i denne samling, kan personen have været en officer eller have forladt tjenesten før 1884. Oplysningerne i de komplette optegnelser kan også indeholde følgende: fødested, beskæftigelse, religion, sted for hvervning, fysisk beskrivelse, navne på skibe og landstationer og detaljer om adfærd eller forfremmelse.

Storbritannien, Indeks over medaljer tildelt handelssejlere, 1939-1945

Denne samling viser medaljerne tildelt handelssejlere for deres tjeneste under 2. verdenskrig (1939-1945) med undtagelse af Arctic Star. Medaljerne blev påberåbt og udstedt fra 1946 til 2002. Det var nødvendigt for sømændene at gøre krav på medaljerne, og de blev ikke udstedt automatisk. De indekserede optegnelser kan indeholde sømandens for- og efternavn og fødselsdato.

Ni typer af medaljer blev tildelt britiske handelssejlere, som tjente under 2. verdenskrig, og som opfyldte kvalifikationerne for hver medalje. Otte af medaljerne er inkluderet i denne samling. Arctic Star blev ikke tildelt før i 2012, og optegnelserne af dens pris kan ikke findes i denne samling. Hver komplet optegnelse kan også indeholde sømandens udskrivningsnummer, fødested samt medaljer og bånd.

Storbritannien, Indeks over medaljer tildelt handelssejlere, 1914–1918

Disse optegnelser identificerer modtagere af britiske krigsmedaljer, handelsflådens medaljer og sølvkrigsemblemer udstedt til handelssejlere og officerer under 1. verdenskrig. En optegnelse kan indeholde fornavn, efternavn, fødested og modtagerens fødselsdato.

Der er forskellige kvalifikationer for hver type medalje. Handelsflådens medaljer blev tildelt dem, som tjente på havet i mindst seks måneder og på mindst én tur gennem en farezone. Den britiske krigsmedalje blev automatisk tildelt til alle modtagere af handelsflådens medalje. Sølvkrigsemblemet blev tildelt til dem, som ikke længere var egnet til tjeneste på havet.

For britiske krigsmedaljer og handelsflådens marinemedaljer, kan originale optegnelser inkludere medaljer og bånd, handelsflådens marinekontor (M.M.O.) som medaljerne blev sendt til (i nogle tilfælde kan en hjemmeadresse angives i dette afsnit) og RS2-numre. Emblemer blev tildelt for at deltage i en bestemt kamp eller handling. Undertiden modtog en sømand ikke nogen medalje. I disse tilfælde er det sandsynligt, at handelssejleren ikke opfyldte de nødvendige kriterier for en medalje.

Storbritannien, Anbefalinger til militære æresbevisninger og udmærkelser, 1935–1990

Disse optegnelser inkluderer anbefalinger til militære æresbevisninger og udmærkelser til den britiske hærs personale og hærens personale fra britiske herredømme mellem 1935 og 1990. Denne samling inkluderer også nogle udmærkelser til medlemmer af Royal Navy, Royal Marines og Royal Air Force, og medaljer udvekslet mellem britiske og allierede hære. En optegnelse kan inkludere efternavn, fornavn, rang, tjenestenummer, regiment, slagmark, medaljer og annonceringsdato i London Gazette.

Anbefalingerne blev foretaget af forskellige grunde, såsom tapperhed over for fjenden, fortjenstfuld tjeneste og fornem tjeneste. Samlingen indeholder anbefalinger til følgende udmærkelser: Victoria Cross, George Cross, Most Honorable Order of the Bath (Military Division), Most Excellent Order of the British Empire (Military Division), Distinguished Service Order, Indian Order of Merit, Royal Red Cross, Military Cross, Distinguished Flying Cross, Distinguished Conduct Medal, Burma Gallantry Medal, George Medal, Military Medal, British Empire Medal, og udenlandske udmærkelser til britiske modtagere.

Storbritannien, Optegnelser over officerer i Royal Navy, 1756–1931

Denne samling inkluderer optegnelser for officerer, som tiltrådte i Royal Navy mellem 1756 og 1931. Samlingen inkluderer optegnelser for officerer, der tiltrådte marinen indtil 1917 og chefsergenter, der tiltrådte indtil 1931. Samlingen indeholder også oplysninger om Royal Navy-officerer i tjeneste mellem 1793 og 1925. Indekserede optegnelser kan inkludere efternavn, fornavn, rang og dato for udnævnelsen.

En officer kan have flere optegnelser fra millitærtjenesten. De inkluderer admiraler, kommodorer, kaptajner, kommandører og løjtnanter. Chefsergenter inkluderer skytter, bådmænd, tømrere, kirurgepersonale, skibsværkere, sejlere, skibsmænd, militærpræster (før 1843) og ingeniører (før 1843) ). Komplette optegnelser kan også indeholde følgende oplysninger: navnet på det skib de tjente på, datoen for indsejling og udrejse fra hvert skib, dødsdato, fødselsdato og pårørende.

Storbritannien, Indeks for frivillige reserver i Royal Navy, 1903–1922

Denne samling inkluderer optegnelser for officerer og juniorbesætning (‘ratings”) i Royal Navy Volunteer Reserve (RNVR) under 1. verdenskrig. Dette inkluderer optegnelser for ratings, som sluttede sig til RNVR mellem 1903, da RNVR blev dannet, og 1919, og officerer, som sluttede sig til mellem 1914 og 1922. Indekserede optegnelser kan inkludere følgende: fornavn, efternavn, opdeling og tjenestenummer, fødselsdato og tjenesteperiode.

Komplette optegnelser kan også inkludere følgende: tidligere beskæftigelse, fysisk beskrivelse, datoer og perioder for tjenesteperiod, skibe eller enheder og kommentarer om karakter og evne. I sjældne tilfælde kan en registrering indeholde fødestedet. Optegnelser for officerer inkluderer normalt yderligere oplysninger såsom rang, udnævnelser, udmærkelser og medaljer, dato for forfremmelse og navne og adresser på pårørende.

Storbritannien, Indeks for boafgift, 1796–1811

Disse optegnelser er registre for boafgift for regionale domstole mellem 1796 og 1811. En regional domstol var en kirkeret, med undtagelse af den prærogative domstol i Canterbury (PCC). Indekserede optegnelser inkluderer afdødes for- og efternavn samt sted og dato for det underskrevne testamente.

Yderligere kommentarer kan tilføjes til registret i op til 50 år efter den første registrering, så de kan indeholde yderligere oplysninger såsom ægtefællens dødsdato, døds- eller vielsesdato for den begunstigede, fødsel af børn og børnebørn, adresseændring, henvisninger til retssager og henvisninger til andre optegnelser. I perioden 1796-1811 var det kun personlige værdier, der blev værdiansat til £20 eller mere, der var skattepligtige – lejeaftaler, ejendomsregistre og ejendomme var ikke forpligtede og vises ikke i disse registre. Komplette optegnelser kan også inkludere dødsdato og dødssted, værdien af boet, navnene på arvingerne og deres forhold til den afdøde, alle særlige arrangementer og hvor meget skat som er blevet betalt.

Storbritannien, Admiralitet- og krigskontor: optegnelser for Royal Naval Division, 1914–1919

Dette er optegnelser for ratings og officerer fra Royal Naval Division (RND) under 1. verdenskrig. De består af alle overlevende stillinger for alle som tiltrådte RND mellem 1914 og 1919. Indekserede optegnelser kan inkludere for- og efternavne, fødselsdato, tjenestenummer og rang.

Royal Naval Division, der blev dannet i september 1914, kæmpede på land med hæren under 1. verdenskrig. Den bestod af personale samlet fra Royal Naval Reserve, Royal Fleet Reserve, Royal Naval Volunteer Reserve, en brigade af Royal Marines, Royal Navy og hæren. Komplette optegnelser kan også inkludere følgende: hjemmeadresse, beskæftigelse, religion, fødested, navn og adresse på pårørende, karriere i RND og væsentlige begivenheder i løbet af denne tid, hædersbevisninger, skader og hvilket hospital de blev behandlet på, højde, brystmåling, vægt , hud-, hår- og øjenfarve, svømmeevne og karakteristiske træk, herunder beskrivelser af tatoveringer.

Opsummering

Søgning i alle disse samlinger i MyHeritage SuperSearch™ er gratis, og MyHeritage-brugere vil nyde godt af Record Matches. Vores Record Matching-teknologi finder automatisk relevante historiske optegnelser, som afslører nye oplysninger om brugerens forfædre der vises i disse optegnelser. Der kræves et Data- eller Komplet abonnement for at se optegnelser, gemme dem i dit slægtstræ og få adgang til Record Matches.

Vi håber, at disse samlinger vil være til stor gavn i din slægtsforskning. Fortæl os nedenfor om hvad du opdager i dem!