Find relevante optegnelser fra kirkebøger til dit slægtstræ på MyHeritage

Find relevante optegnelser fra kirkebøger til dit slægtstræ på MyHeritage

Alfa og Omega for dansk slægtsforskning i dag er helt klart kirkebøger online. Her finder du grundoplysningerne om dine slægtninge, og af og til kan du være så heldig, at der følger nyttig bonus-information med, når du dykker ned i det håndskrevne optegnelser. Basis-information fra kirkebøgerne tastes løbende ind i systemet og bliver søgbart for dig. Men de enorme datamængder kan virke overvældende. MyHeritage gør det ekstra nemt og effektivt at finde lige præcis de oplysninger frem, som er relevante for dit slægtstræ.

Kirkebøger i Danmark

I kirkebøgerne har præsterne gennem århundreder ført protokoller over de kirkelige handlinger, såsom fødte og døbte børn, konfirmationer, trolovelser og vielser, døde og begravede, samt diverse andre notater, såsom ‘introduktioner’ af kvinder efter fødsler, deltagelse i kirkegang, vaccinationer mod kopper, og lister over tilgang og fraflytning fra sognet..

Der findes 3 typer kirkebøger. Eneministerialbøgerne, hoved- og kontraministerialbøgerne. De ældste er eneministerialbøgerne, som førtes indtil 1814. De blev kun ført i ét eksemplar, så hvis bogen gik til ved et uheld, var alt, hvad der stod i den, væk for evigt.
Hoved- og kontraministerialbøgerne er to udgaver af samme kirkebog. Man lærte nemlig omsider af de mange uheld med eneministerialbøgerne, og det blev besluttet ved lov, at man skulle føre samme kirkebog i to forskellige eksemplarer, som skulle opbevares hver for sig. Det er primært kontraministerialbøgerne, som er scannet ind på nuværende tidspunkt.

Bemærk, at nogle kirkebøger er opdelt efter køn, hvad angår fødsler/dåb og død/begravelser, mens andre er ført rent kronologisk, uden hensyn til køn.

Kirkebøger på MyHeritage

Efterhånden som du opretter flere og flere slægtninge i dit slægtstræ på MyHeritage, og får tastet de oplysninger ind, som du kender eller finder frem til, så vil systemet komme op med flere og flere automatiske forslag til kirkebogsopslag, som kunne være relevante for din slægtsforskning. De forslag, som kommer op, har forskellig kvalitet og sandsynlig relevans, alt efter, hvor mange af dine egne oplysninger, der stemmer overens med de enkelte kirkebogsopslag på listen. Du kan tjekke de forslag, som kommer op automatisk, men du har også mulighed for at søge aktivt i arkiverne selv. Når du har fundet et relevant opslag, og trukket oplysninger ud af det, kan du gemme kilden direkte til personen i dit slægtstræ.

De grundoplysninger, du finder i kirkebøgerne, vil typisk være fødsel, ægteskab og død. Men du kan også finde konfirmationer, flytninger til og fra sognet, med mere.

Automatiske personrelaterede forslag

Når du går ind i dit slægtstræ på MyHeritage, og åbner en personprofil, som i nedenstående eksempel, så vil der tit stå nogle forslag til opslag i forskellige samlinger af online optegnelser, herunder de danske kirkebøger online. Nogle af disse forslag vil alene indeholde de indtastede (indekserede) grundoplysninger fra kirkebogsopslaget, mens andre forslag vil give dig direkte adgang til selve det håndskrevne opslag i kirkebogen. 

Herunder ser vi på en personprofil i et slægtstræ.
Systemet har automatisk fundet frem til 3 relevante forslag til opslag i forskellige optegnelser (indekserede kilder). I dette eksempel drejer det sig om 2 opslag i folketællingerne, som jeg allerede har bekræftet, hvorfor de er markeret med et grønt ’V’, og derudover ser vi et potentielt relevant kirkebogsopslag, som jeg endnu ikke har gennemset.

Personprofil for Hans Christian Smith Knudsen i kirkebog på MyHeritage

Personprofil for Hans Christian Smith Knudsen

Nu prøver vi så at klikke på opslaget fra ’Danmarks Kirkebøger’, markeret med det røde spørgsmålstegn. Derved fremkommer en side “Gennemse match”, hvor vi i det hvide felt til venstre ser de oplysninger, som du allerede har i dit slægtstræ. I det gule felt til højre ser vi de grundoplysninger, som er tastet ind i kirkebogsoptegnelserne, og som systemet automatisk vurderer som relevante i forhold til personen i dit slægtstræ.
Nu har du mulighed for at vurdere, om kirkebogsopslaget (drengens dåb) er relevant for personen eller ej.

Hans Christian Smith Knudsen i Danmarks kirkebøger

Gennemse match for Hans Christian Smith Knudsen

For at kunne vurdere, om et foreslået kirkebogsopslag er relevant i forhold til personen i dit træ, kan det være en god idé at klikke på selve det håndskrevne dokument. Ude til venstre, i det grå felt, ser du de indtastede oplysninger for personerne i opslaget, og dén måske relevante person er markeret med rødt. Du kan klikke det grå felt væk ved krydset i hjørnet af feltet. 

Skannet kirkebog

Skannet kirkebogsoptegnelse

Du kan zoome ind og ud med rulleknappen på musen, og du kan klikke i billedet og trække det rundt på skærmen. 

zoom ind i kirkebog

Hvis du vurderer, at kirkebogsopslaget faktisk ER relevant for personen i dit slægtstræ, kan du bekræfte matchet med kilden ved at trykke på den orange knap ‘Bekræft match’ oppe i højre hjørne.

Når du har trykket på ’Bekræft match’, så får du en ny side op, hvor du har mulighed for at uddrage information fra opslaget til dit træ. Du kan helt simpelt trække nye eller forbedrede oplysninger fra opslaget over i dit træ. Det anbefales at gøre det én oplysning ad gangen, så du ikke uforvarende kommer til at overskrive eksisterende oplysninger i træet, eller får hentet uønskede oplysninger med over.
I dette tilfælde med dåbsoplysningerne for Hans Christian Smith Knudsen har du mulighed for at trække drengens forældrene med over i dit træ.

Uddrag fra Danmarks kirkebøger

Her har vi rullet lidt ned i førnævnte skærmbillede, og du kan se, at du f.eks. har mulighed for at tilføje moderen til dit træ. Husk altid på, at der kan være aflæsningsfejl i de indtastede oplysninger. Det er altid en god idé at åbne det håndskrevne opslag og selv tjekke efter. De håndskrevne optegnelser kan ofte bidrage med flere interessante og nyttige oplysinger, såsom stednavne eller relationer, faderens beskæftigelse, moderens alder, og navne på faddere ved dåben. 
HUSK: Når du har trukket oplysninger fra den indekserede kilde over i dit træ, og måske endda har tilføjet nye personer til træet på denne måde, så skal du trykke på det orange felt ’Gem til træ’, nederst.

Det er ofte ikke bedst, at trykke på ’Uddrag alle informationer’, da man tit derved kommer til at overskrive egne eksisterende oplysninger, eller får hentet uønskede personer ind i sit træ.

Tilføj fra Danmarks kirkebøger

Tilføj mor til træ

Når du har bekræftet et match, bliver det markeret med grønt, som herunder.. Tryk nu på ’Vis profilen’ eller ’Se i træ’, ovre i det hvide felt forneden. I dette tilfælde vælger vi ’Se i træ’. Så kommer vi tilbage i træet, hvor du vil kunne se, at drengens forældre nu er blevet tilføjet.

Vær altid meget varsom med at hente oplysninger og nye personer med over i dit træ. Gør det kun, hvis du er helt sikker på, at kirkebogsopslaget er relevant i forhold til personen i dit træ. Du kan også vælge at tilføje de fundne oplysninger manuelt i træet.

Nye oplysninger fra kirkebøger

Dåbsbarnets forældre tilføjet i slægtstræet

Aktiv søgning efter kirkebogsopslag

Nu har vi set, hvordan det kan se ud, når MyHeritage automatisk foreslår et relevant kirkebogsopslag i forhold til en bestemt person i dit slægtstræ. Men du kan også selv fremprovokere en liste over potentielt relevante forslag for en person i træet. Endelig har du mulighed for at gå ind i systemet og selv søge efter en person i de indtastede kilder, herunder kirkebøgerne. Her behøver personen ikke at være oprettet i dit slægtstræ endnu.

Lad os først tage et eksempel på, hvordan du fremprovokerer en liste i forhold til en eksisterende person i dit slægtstræ: Tryk på ’Udforsk denne person’, når du står på personens profil i dit slægtstræ. Så får du en liste over muligt relevante opslag i samlingerne. Du får mulighed for at vælge mellem forskellige samlinger, eller du kan bladre i alle samlingerne på én gang.

Opslag fra kirkebøger

Herover ses resultatsiden, der kommer frem, når du på personprofilen har trykket på ’Udforsk denne perosn’. Ude til venstre i det lysegrå felt kan du vælge ’Fødsel, ægteskab & død’, hvis du ønsker at begrænse søgningen til kirkebøgerne. Og oppe i de hvide felter kan du indtaste og udspecificere flere oplysninger til din søgning.

Resultatside for kirkebøger

Resultatside for Hans Christian Smith Knudsen

Endelig har du som nævnt også mulighed for at søge frit i kirkebøgerne, efter enhver person, du leder efter oplysninger på. Du holder musen hen over ’Udforsk’, oppe i den hvide bjælke med menupunkter på skærmen, og går ned og vælger ’Fødsel, ægteskab & død’, hvis det er kirkebøger, du vil søge i. Så vil der komme et skema ind med felter, som du kan udfylde til din søgning.

Søg frit i kirkebøger


Endnu en fantastisk facilitet i MyHeritage er muligheden for at udforske opdagelser, som MyHeritage automatisk har fundet i forhold til hele dit slægtstræ. Vælg menupunktet ’Opdagelser’ i den hvide bjælke øverst på siden, og vælg ’Matcher med kilden’. I den liste, du derved får frem, vælger du ’Danmarks Kirkebøger, 1576-1919’. Som det ses, har systemet p.t. fundet mere end 20.000 potentielt relevante kirkebogsopslag for slægtstræet. Prøv selv, hvor mange forslag der ligger i systemet for dit eget slægtstræ på MyHeritage.

Danmarks Kirkebøger under Opdagelser

Når du har fundet et relevant kirkebogsopslag i systemet, så bliver det knyttet direkte til personen i dit slægtstræ, når du trykker ’Gem (til træ)’.

Vi håber du vil for stor glæde af at søge i de danske kirkebøger online på MyHeritage!