Danske kulturpersonligheder – N. F. S. Grundtvig

Danske kulturpersonligheder – N. F. S. Grundtvig

Har du helt styr på, hvem kulturpersonligheden N. F. S. Grundtvig var, og hvorfor han kom til at betyde så meget for dansk kultur og dannelse? Hvis ikke, så prøv at lave et slægtstræ for Grundtvig-slægten. Tjek dem ud i kirkebøgerne og folketællingerne, og fordyb dig undervejs i den spændende viden, du falder over i din søgen.

N.F.S. GRUNDTVIG. Fulde navn i kirkebogen, ved dåben i Udby Kirke, 1783: Nicolaj Frideric Severin Grundtvig. Men i nutidig omtale plejer man at skrive: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig.

N.F.S. GRUNDTVIG. Fulde navn i kirkebogen, ved dåben i Udby Kirke, 1783: Nicolaj Frideric Severin Grundtvig. Men i nutidig omtale plejer man at skrive: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig.

Udvid din horisont med MyHeritage

Selv de største historiske personligheder er – nøjagtig lige som alle vi andre ’almindelige danskere’ – noteret omhyggeligt i arkiverne, kirkebøgerne og folketællingerne etc. Det er sket rutinemæssigt ved deres fødsel, konfirmation, krigstjeneste, vielse, børnefødsler og død, med mere.

Vi er alle mennesker af kød og blod, med et livsforløb, forældre, familie, begivenheder etc. – Derved adskiller jævne mennesker sig overhovedet ikke fra de personer, som på en eller anden måde har markeret sig i historiens vingesus, i løbet af deres liv.

Det er sjovt og spændende at forske i sin egen slægt. Men af og til kan det også være lærerigt og interessant at kaste sig over en berømtheds slægtstræ.

På den måde kan man udvide sin horisont på forskellig vis. Man får mere viden om berømtheden selv, men også tit om mange andre markante personligheder, og man får historisk og kulturel viden og forståelse. Hvem ved, måske opdager man endda, at man selv eller nogen, man kender personligt, er beslægtet med berømtheden?

Her ses et vifte-diagram over Grundtvigs aner. Når du har et online slægtstræ i MyHeritage, kan du til enhver tid, med en bestemt person som udgangspunkt, vælge at se træet i en af følgende visningsmodeller: Familievisning, Anetavlevisning og Viftevisning.

Her ses et vifte-diagram over Grundtvigs aner. Når du har et online slægtstræ i MyHeritage, kan du til enhver tid, med en bestemt person som udgangspunkt, vælge at se træet i en af følgende visningsmodeller: Familievisning, Anetavlevisning og Viftevisning.

N.F.S. Grundtvig – en af Danmarks betydeligste kulturpersonligheder

Hvem var Grundtvig? Han var en karismatisk og meget aktiv præst, salmedigter, skolemand, historiker, politiker med meget mere. Han har lagt navn til det, man kalder for ’grundtvigianismen’, og ikke mindst har han bidraget til den danske kulturarv som en af initiativtagerne til ’folkehøjskolen’.

Faktisk er N.F.S. Grundtvig sammen med Søren Kierkegaard den mest betydningsfulde åndelige kulturpersonlighed i Danmark i 1800-tallet. Og dét siger jo ikke så lidt!

Nicolai Frederik Severin Grundtvig blev født som præstesøn i den lille hyggelige og idylliske sydsjællandske by, Udby, belliggende i Bårse Herred, Præstø Amt.

Der findes et interessant Grundtvig-museum i præstegården lige ved kirken. Museet kaldes ’Grundtvigs Mindestuer’, og i disse rum boede N.F.S. Grundtvig i 1811-1813, hvor han var kapellan hos sin far. Den lille Grundtvig blev også født her, og tilbragte sine barneår her indtil han var 9 år gammel. Udbys firelængede præstegård er en af de bedst bevarede danske præstegårde fra 1600-tallet, og mindestuerne er indrettet i kapellanfløjen.

Et gammelt postkort med den hyggelige gamle Udby Kirke på Sydsjælland.

Et gammelt postkort med den hyggelige gamle Udby Kirke på Sydsjælland.

I Udby Kirkebog står der ved den lille drengs dåb:
”d. 8de Septbr: som var en Mandag….efter Middag blev min kjære Hustrue Catharine Maria Bang lykkelig forløst med en Søn, som d. 10de derefter blev af mig hjemmedøbt og kaldt Nicolaj Frideric Severin”.

Dåbsindførsel i Udby Kirkebog, Præstø Amt, indført af barnets egen far, nemlig daværende sognepræst i Udby, Johan Ottosen Grundtvig.

Dåbsindførsel i Udby Kirkebog, Præstø Amt, indført af barnets egen far, nemlig daværende sognepræst i Udby, Johan Ottosen Grundtvig.

Grundtvigs forældre

Den lille drengs far var født i 1734 i Sejerø Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt, og døde i Udby Sogn, Præstø Amt, i 1813, 78 år gammel. Han var sognepræst i Udby og Ørslev fra 1776 til sin død.

Drengens mor var Catharine Maria Bang, født 1748 i Egebjerg Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt. Hun døde i 1822. Hun var ud af den store forsker- og præsteslægt Bang.

Forældrene var blevet gift i 1768, og lille Grundtvig var deres yngste barn.

De ældre søskende var: Jacob, Otto, Niels og Ulrike Eleonore.

Når du har fået oprettet alle medlemmer af Grundtvigs nærmeste slægt, kan du få et overblik over træet i Familievisning, som her. Der er en meget stor og interessant efterslægt, som du kan dykke ned i.

Når du har fået oprettet alle medlemmer af Grundtvigs nærmeste slægt, kan du få et overblik over træet i Familievisning, som her. Der er en meget stor og interessant efterslægt, som du kan dykke ned i.

Grundtvigs livsforløb, i korte træk

Da Grundtvig var 9 år gammel, blev han sendt over til Thyregod i Jylland. Her blev han undervist af den lokale præst. I perioden 1811 til 1813 fungerede Grundtvig som kapellan i sin fødeby. Han forlod Udby efter faderens død. Senere gennemgik Grundtvig en betydelig udvikling som menneske og præst, historiker, salmedigter og grundlægger af den danske folkehøjskole, men hans forældre nåede ikke at opleve dette.

Efter moderens død i 1822 blev Grundtvig kapellan ved Vor Frelsers Kirke i København.
I 1872 holdt Grundtvig sin sidste prædiken i Vartov Kirke, og han døde dagen efter.

Du kan også få et overblik over Grundtvigs spændende aner ved at vælge oversigten over træet i Anetavlevisning, som her.

Du kan også få et overblik over Grundtvigs spændende aner ved at vælge oversigten over træet i Anetavlevisning, som her.

Når du har oprettet Grundtvig og hans forældre og søskende i slægtstræet på MyHeritage, så vil du få matches op imod folketællinger og kirkebøger fra den tid. Her ser vi fx Grundtvig, hans forældre og søskende i folketællingen for Udby i 1787, hvor den lille Grundtvig kun er 4 år gammel! Er det ikke fantastisk, at man kan gå ind og se den slags?

Grundtvig i folketællingen for Udby i 1787

Grundtvig i folketællingen for Udby i 1787

Her får vi via et match til kilderne via MyHeritage et kig ind i kirkebogen til Grundtvigs første vielse i 1818.

Grundtvig i Danmarks kirkebøger, 1576-1919

Grundtvig i Danmarks kirkebøger, 1576-1919

Højskole-idéen

Grundtvigs idé med højskolebegrebet var, at man skulle LÆRE FOR LIVET.

Han ønskede, at det danske folk, uanset hvilken stand de kom fra, skulle være myndige og oplyste, og blive i stand til at være kritiske. De skulle have ytringsfrihed, og være i stand til at have en kritisk og selvstændig stemme over for den til enhver tid siddende magt, om det nu var en konge eller en folkevalgt regering.

Disse for den tid dristige og helt nye tanker har fået enorm betydning for det samfund, vi har i dag, her i Danmark. Og hans tanker har også spredt sig og slået rod i fjerne lande.

Grundtvigianismen

Grundtvig grundlagde også Grundtvigianismen, som er en folkekirkelig retning, som i 1800-tallet var en af de to vigtigste danske vækkelsesbevægelser i Danmark. Den anden var Indre Mission. Grundtvigs tankegang var, at man først og fremmest skal være menneske, og dernæst kristen. Han syntes, at det jordiske liv var lige så vigtigt som det hinsidige, og det var i strid med tidens ånd dengang. Hans syn på kristendommen kaldes ofte for en ’glad kristendom’. Den holder sig inden for de folkekirkelige rammer. I Grundtvigianismen ønsker man desuden ikke at blande politik og religion sammen. Man kan sige, at Grundtvig kom til at stå for det stik modsatte af sin gamle præstefars livssyn.

Prøv at slå Grundtvigs smukke sangtekster op i Højskolesangbogen og i Den Danske Salmebog, hvor han faktisk er den hyppigst repræsenterede digter! Det er en imponerende arv til eftertiden, han har givet os.

Prøv det selv!

Vi opfordrer jer til, selv at prøve at arbejde videre med Grundtvigs slægt, og se, hvor det fører jer hen, når I undervejs får matches på MyHeritage op imod alle de kilder, som er tilgængelige online.

Brug også Google til at få mere viden og kød på personernes livshistorie, og på den tid og det samfund, de levede i.