10 begreber nye slægtsforskere skal huske

Kommentarer.

Af Silvia da Silva, oversat af Kasper Nesager-Hansen

Hvor stammer mine forfædre fra? Hvad betyder mit efternavn? Hvorfra kommer mine slægtninge? Disse er typiske spørgsmål, man stiller sig, når man går op i familiehistorie. At lave ens stamtræ og opdage ens familiehistorie er en beskæftigelse, som mange danskere elsker.

Vi har samlet en begrebsliste til nye slægtsforskere med 10 udtryk, som alle nye slægtsforskere har gavn af at kende:

1. Stamtavler

Stamtavlen er en oversigt over en persons forfædre i en bestemt orden. Stamtavlen er især en praktisk fordel, når man ønsker en hurtig og letlæselig oversigt over ens forfædre. Stamtavler med billeder er meget nemme at overskue med portrætter, pasbilleder eller gruppebilleder af slægtninge fra sidste generation. Man skal dog være lidt på vagt, da tiden kan have sat sit præg på fotografier fra dengang, mens billedkvaliteten før i tiden kan føre til misforståelser, da nuancer og detaljer kan være misvisende. Det er let at tro, at stamtavler automatisk er dokumentation for slægtskaber, men der er en del arbejde i at gennemgå de enkelte personer for at påvise en relation.

2. Anesammenfald

Dette fænomen opstår, når antallet af aner gennem ægteskab svinder ind, fordi begge ægtefæller deler en forfader. Du kan opleve, at antallet af slægtninge i stamtræet er lavere end forventet, hvilket kan skyldes anesammenfald.

3. Genetisk arv

Da visse genetiske egenskaber går i arv, såsom farveblindhed eller blodsygdomme, kan du bruge stamtræet til at spore dem tilbage til en bestemt forfader for at forstå, hvorfra de er opstået, og hvordan man håndterede dem i sin tid.

4. Genealogi

På græsk betyder genealogi læren om familien eller efterkommere. På latin betragtes genealogi nærmere som et sammensat ord bestående af “slægtsregister” eller “stamtavle”. I dag forstår vi genealogi som værende en videnskabelig forskning i familieanliggende, hvilket har affødt det danske begreb, “slægtsforskning”. Slægtsforskning bliver dog stadig betragtet som værende en fritidsbeskæftigelse, hvor man ser nærmere på familiens historie.

5. Genetik

Genetikken er den biologiske del, som omhandler kvaliteten af arvemassen (gener) og funktionsdygtighed, vi arver fra vores forfædre. Menneskelig genetisk forskning specialiserer sig i DNA, men i genetisk forsknings spæde dage i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede antog man fejlagtigt, at man kunne forklare bestemte karakteristika gennem genealogiske data og stamtræer.

6. Hjemstavnshistorie

Historier fra lokalområdet har mindre historisk betydning, da de fortæller mere om privatpersoner, og hvordan deres hjemstavn så ud. De er et godt bidrag til din slægtsforskning, da hverdagshistorier og kronikker fra hjemstavnen giver en kontekst og forståelse af, hvordan dine forfædre levede.

7. Navneforskning (onomastik)

Navneforskning (også kendt som onomastik) er en underafdeling af sprogvidenskaben, der beskæftiger sig med herkomst og specifikke egenskaber inden for egennavne (fornavne, efternavne, stednavne, etc.). Da navne i mange aspekter af livet spiller en rolle, samarbejder onomastikken med forskellige videnskaber såsom etymologien og slægtsforskning.

8. Stamtræ

Stamtræet, også kendt som slægtstræ, er et netværk af forgreninger, der viser afstamningen eller nærmere, ens oprindelse. Inden for slægtsforskning er udstillingen af stamtræet med forfædre og deres efterkommere, eller ens aner, et middel til at dokumentere slægtsforhold.

9. Slægtskabslinje

Et genealogisk begreb, der omhandler linjen af mandlige forfædre (fader, bedstefar, oldefar, etc.) hos en person. Slægtskabslinjen kaldes også for faderlinjen. Forskning i slægtskabslinjen dominerede slægtsforskning i lang tid, da efternavne traditionelt set var baserede på ens mandlige forfædre såsom Hans’ søn, Hansen.

10. Dødsannonce

Selv dødsannoncer er en vigtig informationskilde for slægtsforskere, og de bør indsamles flittigt, da de giver indblik i den afdødes liv, virke, efterladte familiemedlemmer og bopæl.

 

Skriv en kommentar.

Denne e-mailadresse er privat og kan derfor ikke vises.