Kan du ikke finde dødsattesten, så grav dybere!

Kan du ikke finde dødsattesten, så grav dybere!

Dette er et gæsteindlæg af Amie Bowser Tennant, som også kaldes for The Genealogy Reporter, og hun bidrager med indhold til Lisa Louise Cooke’s Genealogy Gems. Amie er aktiv slægtsforsker, skribent og foredragsholder for folk, der deler hendes lidenskab for familiehistorie. Indlægget har især relevans for danskere, hvis forfædre var blandt de mere end 250.000, som udvandrede fra Danmark til USA mellem 1850-1950.

Dødsattester indsamles flittigt af slægtsforskere, fordi attesterne indeholder informationer om personens liv. Men hvad gør du, hvis hvis dødsattesten ikke er tilgængelig enten på grund af tidsrammen, eller den er gået tabt? Svaret er, at du søger efter en eventuel begravelsesattest i stedet for.

Søg efter dødsfald, begravelse, kirkegård og dødsannoncer i MyHeritage Supersearch.

 

Amerikanske dødsattester

Har du familie i USA, kan du få svært ved at finde dødsattesterne hos kirken, da amerikanske dødsattester generelt set er borgerlige dokumenter, som kirken ikke nødvendigvis ligger inde med. I 1800-tallet var der en del “huller” i de amtslige dødsattester. Eller sagt på en anden måde, det var ikke alle amter, der førte dødsattester.

Ydermere er det sandsynligt, at attesterne i disse nye amter blev opbevaret i registerbøger med kun én linje om personen. Informationerne begrænsede sig til navnet på den afdøde, den afdødes alder, dødsdag, bopæl og, hvis du er virkelig heldig, navnet på en eller begge forældre.

I 1900-tallet begyndte mange amerikanske stater at overtage ansvaret for at føre dødsattester. Disse attester er betydeligt nemmere at finde. De omtales også som death certificates – eller dødscertifikater. Dødscertifikaterne bliver opbevaret i både  amtslige og statslige steder, hvor du kan finde dem.

Et dødscertifikat rummer sandsynligvis betydelig mere information end registerbøger fra tidligere dage. Amerikanske dødscertifikater fra 1900-tallet indeholder typisk:

– Navnet på den afdøde

– Dødsdag og sted

– Den afdødes bopæl

– Køn og ægteskabelig status

– Fødselsdag og sted

– Dødsårsag, sygdommens varighed og andre informationer

– Forældrenes navne, til tider også morens pigenavn

– Forældrenes fødselssted

– Hvor personen ligger begravet

 

Begravelsesattester

En begravelsesattest må ikke forveksles med en dødsattest eller et dødscertifikat. Begravelsesattesten dokumenterer begravelsestidspunktet, og det udformes som regel af en kirke, et kirkegårdskontor eller en degn. Begravelsesattester er det næstbedste dokument, hvis du ikke kan få fat på en dødsattest.

Begravelsesattester er meget forskellige. For i USA findes der ikke en standardiseret formular hverken på føderalt eller amtsligt niveau. Denne form for attester indeholder navnet på den begravede, datoen for begravelsen og stedet hvor graven findes. Dog findes der også begravelsesattester, som rummer et væld af øvrige informationer. I nogle tilfælde kan du også få oplyst:

  • – Dødsdato og sted
  • – Dødsårsag
  • – Hvem der købte gravsted, gravsten og hvor meget den kostede
  • – Øvrige personer som er begravet enten på samme kirkegård eller gravsted

Hvor kan du finde begravelsesattesterne?

Lad os antage, at du allerede har bekræftet kirkegården, din forfader er begravet på. Den “lette” løsning på hvordan du finder begravelsesattesten er, at du besøger kirkegården, degnekontoret eller spørger om hjælp, men det er ikke altid muligt. Du kan derfor forsøge at kontakte det lokale bibliotek, arkiv eller søge på nettet.

 

En begravelsesattest på nettet, “Twin Township Cemetery Book, Bourneville, Ross County, Ohio,”  Twin Township (www.twintownship.org: fundet den 1. februar 2016); søgning efter Samuel Pancake, der døde den 25. september 1885, side 3.

Sådan gør du:

Først ringer du til kirkegårdskontoret og spørger dem, om du kan sende dig en kopi af den begravelsesattest, du har brug for. Du skal som minimum oplyse navnet på den afdøde og dødsdagen.

Dernæst ringer du til det lokale bibliotek, lokalhistoriske forening eller en slægtsforskningsforening i området og spørger dem, om de har en kopier eller mikrofilm med begravelsesattester. Hvis de har, kan du spørge, om de vil sende dig en kopi.

Efterfølgende kan du søge på nettet. Hvis du er fan af Google, kan du prøve at indtaste noget i stil med Ross Country genealogy eller mere specifikt, Twin Township Ross County Ohio burial records. I begge tilfælde fandt jeg hjemmesider, som var dedikeret til slægtsforskningsregistre og attester fra lokalområdet – og de havde billedfiler med kirkegårdsdokumenterne.