Musikken i dine gener

Musikken i dine gener

Kommentarer.

Familier komponerede musik længe før von Trapps og Jackson 5. Det er ikke ualmindeligt, at en dygtig musiker har et eller to familiemedlemmer som også har talent inden for musik – og dette er ikke tilfældigt.

Gener spiller en vigtig rolle, når det kommer til musikalske evner. I en undersøgelse (Mosing M et al., “Practice Does Not Make Perfect: No Causal Effect of Music Practice on Music Ability”, Psychological Science 2014, 25: 1785), sammenlignede Miriam Mosing og hendes kolleger ved Karolinska Institute i Sverige, musikfærdighederne for 1211 voksne identiske tvillinger, og 1358 tveæggede tvillinger. De testede deltagernes evne til at registrere forskelle i tonehøjde, skelne melodier fra hinanden og genkende rytmer. De fandt ud af, at selv når den ene tvilling øvede sig markant mere end den anden – i et af tilfældene 20.228 timer mere – var deres musikalske færdigheder mere eller mindre på samme niveau.

En tidligere undersøgelse foretaget af forskere ved University of Helsinki (Pulli K et al., “Genome-wide linkage scan for loci of musical aptitude in Finnish families: evidence for a major locus at 4q22,” Journal of Medical Genetics 2008, 45:451-456) understøtter disse fund. De testede 224 medlemmer af 15 forskellige familier med musikere, og fandt ud af at musikfærdighederne er 50% nedarvet.

Flere undersøgelser har fundet, at menneskelig evolution favoriserer personer med et musikalsk øre. De færdigheder der gør nogen god til musik, er forbundet med andre afgørende livsfærdigheder. At være mere følsom overfor tonehøjde og toner øger for eksempel din evne til at skelne nuancer i sprog og tale og efterligne fremmede accenter. Undersøgelser har vist en betydelig forbindelse mellem musikalsk talent og evnen til at lære et fremmedsprog. Den førnævnte forskning fra Järvelä viste, at DNA-sekvenserne relateret til musikalsk evne også var knyttet til dysleksi, hvilket indikerer at musikfærdigheder er tæt forbundet med sprogudvikling.

En kombination af arv og miljø

En af de komponenterne som er lettest at måle i forhold til musikalsk dygtighed er absolut gehør, også kaldet “perfekt gehøre”: evnen til øjeblikkeligt at identificere tonehøjden for en note der spilles. De fleste musikere har brug for at høre den note der spilles af en stemmegaffel eller et andet afstemt instrument for at indstille et instrument, og bruge noten som reference. Personer med absolut gehør har ikke brug for en stemmegaffel – de ved instinktivt, om det de hører er et A, gis eller B-mol.

Undersøgelser har vist klare sammenhænge mellem genetik og denne evne, men det betyder ikke at den er medfødt. Vores konventioner med hensyn til toner og deres navne er stort set vilkårlige. Selv en person med perfekt gehør, kan ikke navngive en note før de har lært den musikalske skala.

Den del, du arver fra dine forældre er potentialet til at lære. Ved at blive udsat for musikalsk træning fra en tidlig alder eller tale et tonesprog, såsom mandarin, vil du have en større chance for at drage fordel af dette potentiale.

Det fungerer også i den modsatte retning. Forskning har fundet en stærk genetisk komponent til tonedøvhed, eller hvad forskere kalder “medfødt amusi.” Det påvirker kun ca. 4% af befolkningen, men hvis du er tonedøv, har 39% af dine nærmeste slægtninge sandsynligvis amusi.

Men som sagt er det ikke kun arv. En tvillingundersøgelse fandt ud af, at når den ene tvilling var tonedøv, var det meget sandsynligt at den anden tvilling også var det, men der var tilfælde hvor den ene var tonedøv, og den anden ikke var.

Er nogen i din familie tonedøv? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor!

Skriv en kommentar.

Denne e-mailadresse er privat og kan derfor ikke vises.

  • Lisa H K Jørgensen


    21. november 2019

    Hej. Jeg er stikmodsat af mange almindelige mennesker. Jeg har venstre arm som er højre for jer og højre arm er venstre. (Altså en Pasgænger hedder det vel) . Min venstre ben er højre og højre ben er venstre, sådan er jeg født. Hele in krop er modsætning af jer. Kan ikke forklare det bedre. Med venlig hilsen fra Lisa H K Jørgensen