MyHeritage offentliggør en kæmpe samling af 463 millioner historiske optegnelser fra Frankrig

MyHeritage offentliggør en kæmpe samling af 463 millioner historiske optegnelser fra Frankrig

Vi er enormt glade for at kunne annoncere udgivelsen af 463 millioner historiske optegnelser fra Frankrig i 5 samlinger: Fødsel, ægteskab, død og to folketællinger. Samlingerne udgør den mest omfattende dækning der findes af vitale optegnelser i Frankrig i de 18., 19. og tidlige 20. århundreder. Op til nu har de været eksklusivt tilgængelige gennem Filae, som er et førende fransk firma indenfor slægtsforskning, der for nyligt blev opkøbt af MyHeritage. Samlingerne dækker næsten hvert område af Frankrig og inkluderer et indeks med transskriberede optagelser af høj kvalitet og digitale billeder af originale dokumenter. Millioner af disse optegnelser findes eksklusivt på MyHeritage og Filae, og de kan ikke findes på andre kommercielle sider. I slutningen af året vil MyHeritage udgive flere hundrede millioner ekstra optegnelser fra Filae og dermed konsolidere deres position som en uundværlig ressource for enhver der forsker i deres franske afstamning. Disse nye samlinger styrker MyHeritages udbud af historiske optegnelser i Frankrig betydeligt, med et samlet antal på 509 millioner franske optegnelser. Det bringer det totale antal historiske optegnelser på MyHeritage op på 15,6 milliarder.

Her er flere oplysninger om hver af samlingerne.

SamlingBeskrivelse Antal optegnelser Eksklusiv hos MyHeritageLink til samling

Frankrig, kirkedåb og borgerlige fødsler
Et indeks over kirkedåb og fødsler i Frankrig fra 1650 til 1900 med billeder154.466.538 optegnelser
Ikke eksklusivSøg i samlingen nu

Frankrig, Kirkelige og borgerlige vielser
Et indeks over kirkelige og civile vielser i Frankrig fra 1650 til 1916 med billeder125.341.103 optegnelser
Ikke eksklusivSøg i samlingen nu

Frankrig, kirkebegravelser og borgerlige dødsfald
Et indeks over kirkebegravelser og civile dødsfald fra 1650 til 1945 med billeder149.151.219 optegnelserIkke eksklusivSøg i samlingen nu

Frankrig folketælling 1872
Et indeks over folketællingen i Frankrig fra 1872 med billeder

16.454.086 optegnelser
Ikke eksklusivSøg i samlingen nu

Frankrig folketælling 1906
An index of the 1906 France census with images17.629.052 optegnelserIkke eksklusivSøg i samlingen nu

Dækning af franske fødsels-, vielses- og dødsoptegnelser

MyHeritages optegnelser over dåb/fødsler, ægteskab og døds-/begravelsesoptegnelser dækker over århundreder af fransk historie samt millioner af vigtige optegnelser, der er eksklusive og ikke kan findes på andre kommercielle sider med slægtsforskning. Disse samlinger tjener som en fremragende kilde til de vigtigste optegnelser fra Frankrig, der dækker alle områder (udover et enkelt) i landet samt størstedelen af den franske befolkning siden det 18. århundrede.

Hver af samlingerne indeholder både sognebøger og civile optegnelser. Så tidligt som i det 16. århundrede indsamlede sognepræster optegnelser over fødsler, giftemål og begravelser i sogneregistrene. Under den franske revolution i 1792, erklærede den lovgivende forsamling at vigtige begivenheder skulle registreres af embedsmænd. Borgmestre fik herefter opgaven med at indsamle optegnelser over fødsler, ægteskab og dødsfald. Alle tre samlinger dækker både Frankrig før og efter revolutionen.

I infografikken nedenunder kan du se flere detaljer om den geografiske dækning af sognet og de civile optegnelser i samlingerne på MyHeritage. Områder i mørk lyserød er dækket af hver tidsperiode og optegnelsestype.

I den første infografik kan du se områdedækning af borgerlige fødsler, ægteskab og dødsfald, der blev indsamlet efter 1792. Indsamlingerne dækker 95 ud af 96 byområder og 4 ud af de 5 oversøiske områder.

The departments in dark pink show the geographic coverage of civil birth, marriage, and death records in the MyHeritage French collections

Områderne i mørk lyserød viser den geografske dækning af borgerlige fødsler, ægteskab og dødsoptegnelser i MyHeritages franske samlinger

I infografikken nedenunder kan du finde områdedækning af dåbs-, ægteskabs- og begravelsesoptegnelser i sogne, der blev indsamlet før 1792.

The departments in dark pink show the geographic coverage of parish baptism, marriage, and death records in the MyHeritage French collections

Områderne i mørk lyserød viser den geografske dækning af fødsler, ægteskab og dødsoptegnelser i sogne i MyHeritages franske samlinger

Frankrig, kirkedåb og borgerlige fødsler

De 156 millioner optegnelser i samlingen indeholder kirkedåb og borgerlige fødsler registreret i Frankrig og inkluderer billeder. Mange af disse fødselsoptegnelser findes eksklusivt hos MyHeritage og Filae. Disse indekserede optegnelser inkluderer navnet på barnet, fødselsdato og fødselssted, samt billeder der er forbundet til optegnelser, der giver ekstra information om barnets forældre.

Samlingen starter fra perioden hvor præster begyndte at udføre og dokumentere dåb af nyfødte fra 1539 og fortsætter herefter med fødsler registreret af civile registreringsansvarlige mellem 1792 og 1900.

Optagelsen af ​​dåb begyndte officielt i 1539 under et edikt af François I. Efter anbefalingerne fra Trentorådet, som blev afsluttet i 1563, og en kanon udstedt af pave Pius IV den 26. januar 1564 blev sognepræster instrueret i at vedligeholde skriftlige optegnelser over dåb med angivelse af barnets og forældrenes navn (ofte kun registrering af moderens fornavn) og dåbsdatoen. Kanonen i 1564 og en anden edikt i 1579 blev den vigtigste reform inden for gejstligheden for at vedtage denne journalføringspraksis. I 1667 krævede en yderligere reform under ‘Code Louis’, at moderens fulde navn blev registreret og rekorden skulle underskrives af faderen og af fadderne. Fra og med 1736 skulle barnets faktiske fødselsdato også medtages.

Civile registreringer af fødsler blev først introduceret i september 1792 og viser ekstra information, såsom sted, dato og tid på registrering, såvel som barnets fulde navn, forældrenes navne (moderens pigenavn), aldre, beskæftigelse og bopæl. Den lokale borgmester var ansvarlig for registrering og vedligeholdelse af vigtige civile optegnelser, og optrådte også ofte som registratoren (Officer de l’Etat Civil) – selvom denne funktion ofte blev uddelegeret til en anden embedsmand på rådhuset. Registratoren skulle gives besked om fødsler indenfor 3 dage.

Søg i Frankrig, kirkelige begravelser og borgerlige dødsfald

Frankrig, Kirkelige og borgerlige vielser

Denne samling på 126 millioner optegnelser består af kirkelige og borgerlige vielser, og udvalgte optegnelser om intentioner for ægteskab i Frankrig og inkluderer billeder. Mange af optegnelserne findes eksklusivt hos MyHeritage og Filae. De indekserede optegnelser inkluderer navnet på bruden og gommen, deres ægteskabsdato og -sted. Yderligere detaljer findes ofte på hver optegnelses billede, inklusive information om parrets fødselsdatoer og -steder, deres forældres navne og, hvis relevant, information angående et eller flere forældres dødsfald. Derudover er navne og detaljer om vidner også inkluderet, ofte med optegnelser om deres forhold til bruden og gommen.

Under den franske revolution og fra 1792 var religiøse ægteskaber ikke længere gyldige og par, der ønskede at gifte sig, skulle gøre dette civilt. Der blev vedtaget en lov i 1798, der krævede, at borgere skulle giftes ved kantonsædet i stedet for den lokale kommune. Denne lov blev fjernet i 1800, da par igen kunne gifte sig i deres lokale commune. Med undtagelse af denne korte tidsperiode (1789-1800), var det skik for mindst ét medlem af det vordende ægteskab at være bosat i kommune hvor det borgerlige ægteskab skulle finde sted. Registratoren (Officer de l’Etat Civil) registrerede de ægteskaber de udførte, typisk i et foreskrevet afsnitsformat, bundet i en bog og herefter holdt på registratorens kontor.

Søg i  Frankrig, kirkelige og borgerlige vielser

Frankrig, kirkebegravelser og borgerlige dødsfald

Denne samling med 149 millioner optegnelser består af kirkelige og borgerlige begravelser i Frankrig og inkluderer billeder. Mange af optegnelserne findes eksklusivt hos MyHeritage og Filae. De indekserede optegnelser indeholder navnet på den afdøde, deres dødsdato og dødssted. Ekstra detaljer kan ofte findes på hver optegnelses billeder, inklusive information om den afdødes fødselsdato og -sted, civilstand (enke/enkemand, skilt), adresse, forældres navne, eller navnet på deres ægtefælle(r) og nogle gange dødsdatoen på ægtefælle(r). Dødsfald blev ofte registreret en dag eller to efter hændelsen i denne samme kommune hvor personen døde.

Typisk har disse optegnelser to vidner eller informanter, og ofte er en af dem en tæt slægtning til en afdøde. En soldat, der er død udenfor sit hjem, kan også findes i disse optegnelser i den by, hvor soldaten blev født, men disse optegnelser blev ofte ikke registreret før et år eller to efter soldatens død. Hvis et barn var dødfødt, ville barnets information blive inkluderet i dødsoptegnelserne i kommunen hvor dødfødslen fandt sted.

Søg i Frankrig, kirkelige begravelser og borgerlige dødsfald

Frankrig folketælling 1872

Samlingen med folketællingen fra 1872 består af 16 millioner optegnelser fra 67 områder med storbyer i Frankrig og inkluderer billeder. Samlingen indeholder fornavne, efternavne, aldre, fødselssteder og bopælsoplysninger. Ekstra detaljer kan findes på hver optegnelses billede, inklusive beskæftigelse, familieforhold og nationalitet.

MyHeritage har yderligere forbedret disse samlinger ved at udlede forhold indenfor en husholdning, der giver dybere indblik i familieforbindelser og øger chancerne for at modtage matches på disse optegnelser.

Folketællingen fra 1872 blev udført mellem d. 15. april 1872 og d. 15. maj 1872. Folketællinger er en fantastisk ressource til at finde forfædre der boede sammen og identificere deres forhold, aldre, udledte fødselsår og fødselssteder.

Fra 1836 til 1936 blev der holdt en national folketælling hvert femte år i Frankrig – udover i år 1871 og 1916. Folketællingen i 1871 blev forsinket et år indtil 1872 på grund af sammenbruddet af det andet franske imperium under den fransk-tyske krig (også kendt i Frankrig som Krigen i 1870).

Søg i Frankrig folketælling 1872

Frankrig folketælling 1906

Denne folketælling fra 1906 består af 17,6 millioner optegnelser og inkluderer billeder. De indekserede optegnelser fra folketællingen dækker over 63 områder i Frankrig og inkluderer fornavne, efternavne, fødselsår og bopælsoplysninger. Ligesom folketællingen i 1872, har MyHeritage forbedret denne samling ved at udlede forhold mellem medlemmer af husholdningen, i de tilfælde hvor det er muligt. Ekstra detaljer kan findes på hver optegnelses billede inkluderer beskæftigelse, familieforhold og nationalitet. Paris er ikke inkluderet i samlingerne fra 1872 og 1906, da folketællinger i Paris først begyndte i 1926.

Den officielle optællingsdag for denne folketælling var d. 4. marts 1906.

Søg i Frankrig folketælling 1906

Eksempler på optegnelser

En optegnelse af den roste journalist Émile Zola findes i samlingen med kirkelig dåb og civile fødsler. I 1898 skrev Zola et modigt åbent brev til Frankrigs præsident i en nyhedsartikel med titlen J’accuse!, der protesterede den ulovlige retssag med den jødiske hærofficer Alfred Dreyfus. Zola pointerede, at rettens religiøse fordomme havde fået dem til at dømme Dreyfus for forræderi og dømt ham til livstid i fængsel, på trods af en enorm mangel på bevismateriale. MyHeritages optegnelse viser hans fødselsdato, d. 2. april 1840; hans fødselssted, Paris 3e (Ancien), Paris, Île-de-France, Frankrig; og kilden, Etat-civil – Archives de Paris. Optegnelsen inkluderer også et billede af den originale optegnelse.

Birth record of Émile Zola [Credit: MyHeritage France, Church Baptisms and Civil Births]

Fødselsoptegnelse for Émile Zola [Foto: MyHeritage Frankrig, kirkedåb og borgerlige fødsler]

Samlingen med kirkedåb og borgerlige fødsler indeholder også en optegnelse med Sidonie Gabrielle Collette, den franske forfatter, skuespillerinde, journalist, mimer og multitalent, også kendt som bare Collette. Optegnelsen viser hendes fødselsdato, d. 29. januar 1873, hendes fødselssted, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, Frankrig, og kilden til informationen, Archives de l’Yonne. Udover optegnelsen er der et billede af den originale optegnelse.

Birth record of Colette [Credit: MyHeritage France, Church Baptisms and Civil Births]

Fødselsoptegnelse for Colette [Foto: MyHeritage Frankrig, kirkedåb og borgerlige fødsler]

Samlingen med kirkedåb og borgerlige fødsler indeholder en optegnelse med den skattede forfatter Jules Verne, kendt for hans berømte titler, Jorden rundt på 80 dage og Tyve tusind ligaer under havet. Optegnelsen viser hans vielse med Honorine Morel. Ægteskabet fandt sted d. 10. januar 1857 i Paris. Sammen med optegnelsen er der et billede af den originale optegnelse.

Marriage record of Jules Verne and Honorine Morel [Credit: MyHeritage France, Church Marriages and Civil Marriages]

Vielsesoptegnelse for Jules Verne og Honorine Morel [Foto: MyHeritage Frankrig, kirkelige og borgerlige ægteskaber]

Samlingen med kirkelige og borgerlige ægteskaber inkluderer også en optegnelse om intention om ægteskab for Jean Jaurés, historitiker og en af lederne i den franske socialistiske bevægelse i starten af det 20. århundrede. Optegnelsen viser, at Jean Jaurés annoncerede sit ægteskab til Antoinette Marie Louise Bois d. 20. juni 1886 på Albi, Tarn, Occitanie, Frankrig. Udover den indekserede information, indeholder optegnelsen også et billede med det originale dokument.

Marriage record of Jean Jaurès and Antoinette Marie Louise Bois [Credit: MyHeritage France, Church Marriages and Civil Marriages]

Vielsesoptegnelse for Jean Jaurès og Antoinette Marie Louise Bois [Foto: MyHeritage Frankrig, kirkelige og borgerlige ægteskaber]

Samlingen med kirkelige begravelser og borgerlige dødsfald inkluderer optegnelsen med den indflydelsesrige franske forfatter Marcel Proust, der er mest kendt for sin roman På sparet af den tabte tid. Optegnelsen på MyHeritage deler detaljer om Prousts dødsdato og lokation; d. 8. november 1922, Paris, samt kilden til informationen – Etat-civil – Archives de Paris. Optegnelsen inkluderer også et billede af den originale optegnelse.

Death record of Marcel Proust [MyHeritage France, Church Burials and Civil Deaths]

Dødsoptegnelse for Marcel Proust [MyHeritage Frankrig, Kirkelige begravelser og borgerlige dødsfald]

En optegnelse af Claude Monet, en af de mest berømte impressionistiske malere, findes i samlingen for folketællingen fra 1872.

A closeup of one of Monet’s water lily paintings in the Musee de l’Orangerie in Paris

Et nærbillede af et af Monets vandlilje-malerier på Musee de l’Orangerie i Paris

Optegnelsen angiver hans fødselsår til at være i 1841; fødselssted i Seine, Île-de-France, Frankrig; hans alder som 31; og bopæl i Argenteuil, Val-d’Oise, Île-de-France, Frankrig. Den inkluderer også et billede af den originale optegnelse.

1872 census record of Claude Monet [Credit: MyHeritage 1872 France Census]

1872 folketællingsoptegnelse for Claude Monet [Foto: MyHeritage 1872 Folketælling i Frankrig]

En anden bemærkelsesværdig optegnelse er folketællingsoptegnelsen for Jean Moulin, en af lederne af den franske modstandsbevægelse under 2. verdenskrig. Optegnelsen består af et samlet indeks samt et billede af optællingen. MyHeritage forbedrede denne samling med folketællingen ved at udlede forhold mellem medlemmer af husholdninger. Du kan klikke på hvert navn for at gå til forskellige optegnelser hos forskellige medlemmer af husholdningen.

Census record of Jean Moulin [Credit: MyHeritage 1906 France Census]

Folketællingsoptegnelse for Jean Moulin [Foto: MyHeritage 1906 Folketælling i Frankrig]

Opsummering

Tilføjelsen af disse franske historiske optegnelser gavner millioner af slægtsforskere i Frankrig, samt MyHeritage-brugere verden over med franske rødder.

Det er gratis at søge i optegnelserne på MyHeritage. Derudover vil optegnelserne automatisk blive sammenlignet med 81 millioner slægtstræer på MyHeritage ved at bruge Record Matching-teknologi. Brugerne får automatisk besked om matches, der kan hjælpe dem med at forbedre deres viden om deres slægtshistorie og lave nye opdagelser. For at se disse optegnelser eller gemme optegnelser til dit slægtstræ, skal du bruge et Data eller Complete abonnement.

Nyd de nye samlinger!