Nyt: Håndtering af flere sæt forældre i online-slægtstræet

Nyt: Håndtering af flere sæt forældre i online-slægtstræet

Familier kommer i alle størrelser og former. MyHeritage-brugere kan nu angive op til tre sæt forældre for hver person i online-slægtstræet: biologiske, adoptiv- og plejeforældre. For eksempel, hvis en person blev adopteret, og hans eller hendes biologiske forældre er kendt, kan begge relationer nu rummes i slægtstræet med nogle få, simple trin. 

Instruktioner

For at tilføje endnu et sæt forældre til en person i online-slægtstræet på MyHeritage-hjemmesiden, skal du besøge slægtstræet ved at klikke på “Slægtstræ” på navigationslinjen.

Opening the family tree

I slægtstræet skal du klikke på personens profil for at åbne panelet til venstre. Klik derefter på de tre prikker “Mere”-ikonet og vælg “Administrer forældre” i menuen.

Åbn vinduet “Administrer forældre” fra menuen “Mere” (klik for at zoome)

Åbn vinduet “Administrer forældre” fra menuen “Mere” (klik for at zoome)

Vinduet “Administrer forældre” giver dig mulighed for at tilføje eller administrere op til tre sæt forældre: biologiske, adoptions- og plejefamilier. En person kan kun have ét sæt forældre af hver type i slægtstræet. Hvis ingen forældre er angivet i slægtstræet, vil vinduet “Administrer forældre” tillade tilføjelse af tre sæt forældre. 

Tilføjelse af forældre, når ingen er angivet i slægtstræet (klik for at zoome)

Tilføjelse af forældre, når ingen er angivet i slægtstræet (klik for at zoome)

Hvis personen har biologiske forældre, der allerede er opført i slægtstræet, vises deres navne i dette vindue.

Administrer forældre” viser som standard biologiske forældre

Administrer forældre” viser som standard biologiske forældre

Det er også muligt at ændre typen af forældrerelation fra dette vindue, hvilket vi forklarer nedenfor. 

Tilføjelse af endnu et sæt forældre

For at tilføje endnu et sæt forældre skal du klikke på en af knapperne i sektionen “Tilføj flere forældre” i pop op-vinduet.

Tilføjelse af yderligere forældre til slægtstræet

Tilføjelse af yderligere forældre til slægtstræet

Der vises en ny række med kort til tilføjelse af det nye sæt forældre. I eksemplet nedenfor viser vi, hvordan man tilføjer adoptivforældre. De samme trin kan følges for at tilføje plejeforældre.

Tilføjelse af adoptivforældre til slægtstræet

Tilføjelse af adoptivforældre til slægtstræet

Hvis der kun er én adoptivforælder, eller kun én forælders navn er kendt, kan du tilføje den ene forælder og lade det andet kort stå tomt. Klik på hvert kort for at indtaste navnene på faderen og moderen, og klik derefter på “Udført”. 

Adoptivforældre er anført under de biologiske forældre

Adoptivforældre er anført under de biologiske forældre

Når et andet sæt forældre tilføjes vises indikationen +1 på slægtstræet. Hvis du holder markøren over ikonet med +1, vises et værktøjstip, der forklarer, at der er flere forældre i træet. Hvis der vises to ekstra sæt forældre, vil du se indikationen +2. Hvis du klikker på denne indikation, genåbnes vinduet Administrer forældre.

En angivelse af flere forældre i slægtstræet

En angivelse af flere forældre i slægtstræet

Når en person har mere end ét sæt forældre, kan kun ét sæt vises i slægtstræet på et givet tidspunkt. For at se adoptivforældrene i slægtstræet skal du klikke på linket “Vis i træ” øverst på kortet. 

Klik på “Vis i træ” for at se det nye sæt forældre (klik for at zoome)

Klik på “Vis i træ” for at se det nye sæt forældre (klik for at zoome)

“Vis i træ” giver dig mulighed for at visualisere adoptions- og/eller plejeforældre i slægtstræet, men det ændrer ikke træets standardvisning. Hvis de biologiske forældre er kendte, vises de som standard, ellers vises adoptions- og endelig plejeforældre. For at ændre standardvisningen til at vise adoptivforældre skal du klikke på tandhjulsikonet for at åbne panelet Indstillinger. 

Adgang til Indstillinger

Adgang til Indstillinger

Under “Andre muligheder” skal du klikke på afkrydsningsfeltet, der siger “Vis adoptivforældre som standard”. 

Ændring af standardindstillingen for at vise adoptivforældre (klik for at zoome)

Ændring af standardindstillingen for at vise adoptivforældre (klik for at zoome)

Træets standardvisningen viser nu adoptivforældre.

Ændring af forældertype

Lad os sige, at nogen har et sæt biologiske forældre i slægtstræet, men de er faktisk adoptivforældre og ikke de biologiske forældre. Via rullemenuen over forældrenes navne kan du ændre forældrerelationens type: 

Ændring af forældrerelation

Ændring af forældrerelation

Vælg det korrekte forældreforhold, og klik derefter på “Udført”. Som tidligere nævnt kan du højst have ét sæt af hver type forældre i træet. 

Slægtstræet viser nu Charles og Diana som Lauras adoptivforældre, som angivet af den stiplede linje, der forbinder forældrene med barnet.

Adoptivforældre er markeret med en stiplet linje

Adoptivforældre er markeret med en stiplet linje

Hvis plejeforældre er opført i slægtstræet, vil de også blive vist med en stiplet linje.

Hvis en person har flere sæt forældre tildelt, og du ændrer forældrerelationens type til en anden, der allerede findes i træet, vil relationstypen for de(n) resterende sæt af forældre automatisk blive tildelt igen. For eksempel, hvis Charles og Diana er Lauras adoptivforældre, men du ændrer dem til at være de biologiske forældre, vil Brian og Debra automatisk blive angivet som adoptivforældre. 

Oprettelse af forbindelse til en eksisterende person i træet

Nogle gange findes der allerede en adoptions- eller plejeforælder i slægtstræet. For eksempel, hvis Jonathans mor døde, da han var ung, og hans far giftede sig igen, ville hans stedmor vises forbundet med hans far i slægtstræet. Hvis stedmoderen adopterede Jonathan, i stedet for at tilføje hende som en duplikat i slægtstræet, kan hun blive opført som adoptivmor. For at gøre dette skal du åbne panelet til venstre og klikke på ikonet med tre prikker. Vælg derefter “Forbind til en eksisterende person”. 

Oprettelse af forbindelse til en eksisterende person i slægtstræet

Oprettelse af forbindelse til en eksisterende person i slægtstræet

Når du vælger “Opret forbindelse til en forælder”, vil du se en automatisk meddelelse, hvis der allerede er et eksisterende sæt forældre angivet i træet. 

Notifikation om, at biologiske forældre allerede findes i slægtstræet

Notifikation om, at biologiske forældre allerede findes i slægtstræet

For at tilføje Jonathans adoptivforælder skal du blot begynde at skrive forælderens navn og vælge det fra rullemenuen. Klik derefter på OK. 

Håndtering af forældre i Family Tree Builder

For de af jer, der bruger vores Family Tree Builder (FTB) desktop-software, har det været muligt at håndtere flere sæt forældre i et stykke tid. Vi arbejder stadig på at finjustere synkroniseringen mellem Family Tree Builder og onlineplatformen, så hvis dit træ i øjeblikket er synkroniseret med FTB, og du vil tilføje endnu et sæt forældre, vil du endnu ikke kunne gøre det fra onlinesiden. Vi håber at tilføje denne evne snart.

Konklusion

Hos MyHeritage er vores mål at gøre slægtsforskning let og tilgængelig, hvilket betyder, at vi konstant leder efter måder at forbedre online-slægtstræets grænseflade og gøre det mere intuitivt. Vi håber, at du finder denne nye funktion nyttig, når du passer dit slægtstræ.