Nyt og forbedret Slægtsstatistikker på MyHeritage

Nyt og forbedret Slægtsstatistikker på MyHeritage

Har du nogensinde tænkt over, hvilke af dine slægtninge, der har levet længst, deres gennemsnitlige alder ved indgåelse af ægteskab, eller hvilke fornavne, der er mest udbredte i din familie? Vidste du, at der findes en smart sektion på MyHeritages hjemmeside, der kan fortælle dig alt dette og meget mere? Det er os en fornøjelse at kunne annoncere, at vores nyttige funktion, Slægtsstatistikker, netop har gennemgået en stor opdatering! Slægtsstatistikker er en helt GRATIS funktion, som giver dig masser af interessant og sjov viden om din slægt. Hvis du elsker at finde mønstre og analysere data, må du ikke gå glip af den. 

Oversigt

Slægtsstatistikker viser dig mange muligheder for at analysere dit slægtstræ. Ved hjælp af de forskellige analysekriterier på siden kan du bedre forstå din slægtshistorie på tværs af flere kategorier: steder, aldre, fødsler, ægteskaber, børn, skilsmisser og nu også relationer. 

Blandt de mange interessante fakta, som vises, vil du finde ud af, hvilke par, der var gift i længst tid og finde søskendepar med den største aldersforskel. Du vil også opdage, hvem som havde flest børn og hvem der blev gift flest gange. Du vil endda kunne se de mest hyppige fødselsmåneder i din familie. Tror du, at du ved alt om dit slægtstræ? Slægtsstatistikker kan måske byde på et par overraskelser. 

Hvad er nyt

Den nylige opdatering inkluderer en ansigtsløftning af designet for at give det et mere moderne udtryk. Displayet er større, så siden er lettere at læse. I denne opdatering har vi tilføjet nye indblik, og vi har gjort den overordnede brugeroplevelse på siden mere fornøjelig.   

Slægtsstatistikkers nye design (klik for at zoome)

Slægtsstatistikkers nye design (klik for at zoome)

I det nye design er navigationen mellem kategorierne flyttet fra panelet i venstre side til toppen af siden, hvilket giver mulighed for at forstørre visningen af hver skærmkomponent. 

Sådan går du ind på Slægtsstatistikker

For visning af statistikken for din Familieside skal du holde cursoren hen over Hjem på navigationslinjen og vælge Slægtsstatistikker. 

Sådan går du ind på Slægtsstatistikker

Sådan går du ind på Slægtsstatistikker

Hvis du administrerer flere slægtstræer på MyHeritage, kan du vælge et givent træ i dropdown-menuen for at se statistikken for det. Du kan også vælge »alle slægtstræer« for at se en samlet statistik for alle dine slægtstræer.

Sådan vælger du et slægtstræ (klik for at zoome)

Sådan vælger du et slægtstræ (klik for at zoome)

For brugere med meget store slægtstræer kan det tage flere minutter at forberede data den første gang. Ellers bliver data hurtigt genereret og vist.

Efter denne opdatering er siden nu mobilvenlig og kan også ses på din telefons webbrowser. 

Hvad er nyt: Relationer

Udover de visuelle forbedringer har vi tilføjet en ny analysekategori: Relationer. Siden med Relationer viser seks diagrammer, som giver en dybere forståelse for, hvordan personer i dit slægtstræ er beslægtet med dig. 

Klik på Relationer i menulinjen for at åbne siden.

Side med Relationer: Generelt diagram (klik for at zoome)

Side med Relationer: Generelt diagram (klik for at zoome)

Generelt-diagrammet øverst på siden grupperer folk i dit slægtstræ ud fra deres relation til dig og tæller antallet af personer i hver gruppe. For eksempel omfatter gruppen »Alle« alle personer i slægtstræet. »Relateret til dig« omfatter gruppen af personer, som faktisk har en relations-sti forbundet med dig. »Blodbeslægtede med dig« omfatter alle, som du deler en fælles forfader med, osv. Tomme undergrupper vil ikke blive vist. Hvis du for eksempel ikke har nogen efterkommere, vil den tilsvarende undergruppe, »Dine efterkommere«, ikke blive vist i diagrammet.

Alle diagrammer på siden Relationer er interaktive, hvilket gør Slægtsstatistikker til et kraftfuldt afsæt for arbejdet med dit slægtstræ. Hvis du klikker på en undergruppe (en søjle) i diagrammet, vil du åbne et nyt vindue, som viser de tilsvarende individer i en listevisning af dit slægtstræ. I eksemplet nedenfor har vi klikket på »Dine forfædre«, som derefter oplister de 53 forfædre.

Listevisning, udelukkende med dine forfædre (klik for at zoome)

Listevisning, udelukkende med dine forfædre (klik for at zoome)

I Listevisning kan du se flere detaljer om hver enkelt forfader, inklusive deres relation til dig, datoer og steder, hvor vedkommende blev født og døde samt, hvorvidt du har opdagelser som Smart Matches eller Record Matches forbundet med dem. Siden med Listevisning er meget praktisk at arbejde med. Herfra kan du redigere en given profil i slægtstræet for at berige den med flere detaljer, eller du kan klikke på en profil for at se flere informationer om vedkommende i et panel til venstre.

Panelet til venstre, som viser en profil fra Listevisning (klik for at zoome)

Panelet til venstre, som viser en profil fra Listevisning (klik for at zoome)

Tilbage til menupunktet Relationer. Når du scroller ned ad siden, ser du en serie med tre diagrammer, som viser, hvor nært du er beslægtet med individerne i dit slægtstræ. 

Diagrammer, som viser, hvordan du er beslægtet med personerne i dit slægtstræ (klik for at zoome)

Diagrammer, som viser, hvordan du er beslægtet med personerne i dit slægtstræ (klik for at zoome)

»Trin væk fra dig« angiver, hvor mange »spring«, der er mellem dig og et andet individ i slægtstræet, rangordnet fra det laveste antal trin til det højeste. Dine nærmeste slægtninge befinder sig et trin fra dig og omfatter dine forældre, søskende, ægtefælle(r) og børn. De personer, som befinder sig to trin fra dig, omfatter bedsteforældre, onkler og tanter, niecer og nevøer, svigerforældre, svogre og svigerinder, stedforældre osv. Det maksimale antal trin i diagrammet er ti. Hvis der er individer i slægtstræet, som befinder sig mere end ti trin fra dig, bliver de inkluderet i en ny underkategori med betegnelsen 10+. 

Det mellemste diagram, »Generationsforskel fra dig« angiver generationsafstanden mellem dig og dine slægtninge. Din generation omfatter dine søskende, ægtefælle(r), fætre og kusiner, grandfætre og grandkusiner, deres ægtefæller med mere. Diagrammet er rangordnet fra det største antal generationer fra dig til det laveste. Hvis dit slægtstræ går mere end syv generationer tilbage, vil det maksimale tal på listen være 7+ generationer før dig.

Diagrammet til højre med overskriften »Ægteskaber væk fra dig« viser, hvor mange ægteskaber, der udgør relationsstien mellem dig og dine slægtninge. Individer i listen med overskriften »Releteret til dig uden ægteskab« er faktisk blodbeslægtet med dig. I eksemplet ovenfor, er det pågældende individ blodbeslægtet med 98 personer i slægtstræet. 

Som før kan du klikke på en given optegnelse for at åbne Listevisning, hvilket viser dig disse individer. Dette er en smart måde at få vist alle individer i dit slægtstræ i din generation, alle personer beslægtet med dig gennem ægteskab osv.

Længere nede på siden for Relationer findes en sektion, som viser hovedgrenene på dit slægtstræ: grenene for dine forældre (inklusive biologiske forældre, adoptivforældre og plejeforældre, hvis det er relevant), bedsteforældre, ægtefæller, søskende og børn. For hver gren vises antallet af individer, og du kan klikke på en given gren for at se nærmere på disse individer i Listevisningen.

I eksemplet nedenfor med brugeren Laura Janssen, ser man, ud over grenen for Lauras far, Brian Janssen, også undergrene for hendes farfar, Jozef, og hendes farmor, Beppie.

Grene, som viser slægtninge på fædrene side (klik for at zoome)

Grene, som viser slægtninge på fædrene side (klik for at zoome)

Hold cursoren over en given gren eller undergren for at se procentdelen af individer i slægtstræet, som hører under denne gren af familien. Du kan klikke på en gren for at få vist alle individer i denne gren, det vil sige alle de personer, som er beslægtet med dig gennem denne slægtning.

Det sidste diagram på siden Relationer viser en udspecificering af de personer, du er blodbeslægtet med – de personer i dit slægtstræ, som deler en fælles forfader med dig. Slægtninge i dette diagram er inddelt efter type af slægtsskab, for eksempel oldeforældre eller grandkusiner eller -fætre. Klik på et kort for at se alle personer, du er blodbeslægtet med i denne type slægtsskab, i Listevisning. 

Klik på et kort for at få vist alle dine slægtninge med denne type af slægtsskab (klik for at zoome)

Klik på et kort for at få vist alle dine slægtninge med denne type af slægtsskab (klik for at zoome)

Hvis du er delvist blodbeslægtet med en person, for eksempel en søskende, som du kun deler én biologisk forælder med, vil dette vises i diagrammet med en stiplet linje og et kort i en lysere farve. 

Halvsøskende vises med en stiplet linje og et kort i en lysere farve

Halvsøskende vises med en stiplet linje og et kort i en lysere farve

Et nyttigt tip

Udover at byde på fascinerende viden om dit slægtstræ, kan den nye side for Relationer også hjælpe dig med at finde og løse problemer med dit slægtstræ. For eksempel inkluderer diagrammet Generelt en søjle for individer, der ikke er beslægtede med dig. Dette betyder at der ikke findes stier, som kan kæde dem sammen med dig i dit slægtstræ. Dette er individer, som kan være blevet afkoblet fra slægtstræet på et tidspunkt, men som aldrig er blevet forbundet med træet igen. 

Individer uden en sti er markeret »Ikke beslægtet med dig« (klik for at zoome)

Individer uden en sti er markeret »Ikke beslægtet med dig« (klik for at zoome)

Du kan klikke på »Ikke beslægtet med dig« for at se disse individer i Listevisning. Er der gentagelser, som burde slettes? Skulle de forbindes igen et andet sted? Listevisning kan hjælpe dig med at beslutte, hvad du vil gøre med dem.

Genopfriskning af Slægtsstatistikker

For de af jer, som ikke er fortrolige med Slægtsstatistikker, eller som ikke har brugt denne funktion i lang tid, er der herunder en opsummering af de forskellige diagrammer og analysekategorier. 

På siden Oversigt kan du se diagrammer, som viser en inddeling på højt niveau af personerne i dit slægtstræ ud fra køn, hvorvidt de er i live eller afdøde og deres civilstand. 

Oversigts-side for Slægtsstatistikker (klik for at zoome)

Oversigts-side for Slægtsstatistikker (klik for at zoome)

Nederst på siden kan du se almindelige navne i din familie, inddelt efter type. Almindelige efternavne og fornavne er klikbare. Klik på et navn for at åbne Listevisning af slægtstræet og se alle individer i træet med dette navn. Du kan også holde cursoren over et navn på kortene for at se antallet af personer i slægtstræet med dette navn. 

Almindelige navne er klikbare (klik for at zoome)

Almindelige navne er klikbare (klik for at zoome)

Siden Steder viser tre interaktive kort, som viser fødested, hvor vedkommende er død samt bopæl på tværs af dit slægtstræ. Sammenholdt kan disse kort give et interessant billede af din families migrationsmønstre gennem generationer.

Fødested (klik for at zoome)

Fødested (klik for at zoome)

Sted, hvor vedkommende er død (klik for at zoome)

Sted, hvor vedkommende er død (klik for at zoome)

Bopæl (klik for at zoome)

Bopæl (klik for at zoome)

Brug pilene nederst på hver side for at klikke dig rundt mellem de forskellige faner for Slægtsstatistikker. 

På siden Aldre kan du se aldersfordelingen på tværs af dit slægtstræ. Dine ældste og yngste familiemedlemmer er fremhævet. Hvis du klikker på »Top 10«, ser du de øverste ti mænd og kvinder i hver kategori.

Aldersfordeling på tværs af dit slægtstræ (klik for at zoome)

Aldersfordeling på tværs af dit slægtstræ (klik for at zoome)

Denne side giver også indblik i den gennemsnitlige, forventede levetid i din familie og viser individerne med den længste og korteste levetid. Overalt i Slægtsstatistikker vil nogle diagrammer have et X i det øverste højre hjørne, som »Korteste levetid« i eksemplet nedenfor. Hvis du ikke ønsker at se et bestemt diagram, kan du klikke på X for at gemme det.

Siden for Indblik i levetid (klik for at zoome)

Siden for Indblik i levetid (klik for at zoome)

På siden Fødsler finder du fordelingen af fødselsdatoer i dit slægtstræ efter måned og årti. De der interesserer sig for horoskoper kan finde en fordeling af individer i slægtstræet efter stjernetegn. 

Slægtsstatistikker: Fødsler (klik for at zoome)

Slægtsstatistikker: Fødsler (klik for at zoome)

Er du nysgerrig efter at vide noget om ægteparrene i dit slægtstræ? På siden Ægteskaber finder du masser af diagrammer, som fremhæver antallet af ægteskaber, alder ved indgåelse af ægteskab og varigheden af forholdene. 

Slægtsstatistikker: Ægteskaber (klik for at zoome)

Slægtsstatistikker: Ægteskaber (klik for at zoome)

Aldersfordeling, indgåelse af ægteskab (klik for at zoome)

Aldersfordeling, indgåelse af ægteskab (klik for at zoome)

Ægteskabs varighed (klik for at zoome)

Ægteskabs varighed (klik for at zoome)

Age differences among couples (click to zoom)

Age differences among couples (click to zoom)

På siden Børn ses det gennemsnitlige antal børn per familie, hvilket par, som fik flest børn og hvilket individ, der var forælder til flest børn.

Slægtsstatistikker: Børn (klik for at zoome)

Slægtsstatistikker: Børn (klik for at zoome)

Diagrammerne i den næste række viser gennemsnitsalderen for dine slægtninge, når de fik børn samt de yngste og ældste slægtninge, som fik børn.

Alder på slægtninge, når de fik børn (klik for at zoome)

Alder på slægtninge, når de fik børn (klik for at zoome)

Den sidste række på siden viser den gennemsnitlige aldersforskel mellem søskende og den største og mindste aldersforskel mellem søskende i dit slægtstræ.

Aldersforskel mellem søskende (klik for at zoome)

Aldersforskel mellem søskende (klik for at zoome)

Afslutningsvis viser siden Skilsmisser antallet af skilsmisser i dit slægtstræ. Det viser hvem, der er blevet skilt flest gange og hvilke langvarige ægteskaber, som er endt i skilsmisse. 

Slægtsstatistikker: Skilsmisser (klik for at zoome)

Slægtsstatistikker: Skilsmisser (klik for at zoome)

Du vil også finde aldersfordelingen blandt dine slægtninge ved ophøret af deres ægteskab.

Alder ved skilsmisse (klik for at zoome)

Alder ved skilsmisse (klik for at zoome)

Udbyg dit slægtstræ

Mange slægtsforskere er stolte af deres forskning og er omhyggelige med at sikre at deres slægtstræer er så nøjagtige som muligt. Med denne nye opdatering giver Slægtsstatistikker dig flere måder at opnå større nøjagtighed i dit slægtstræ. Desuden giver den viden, du præsenteres for, stort indblik og forståelse, og den byder på en fantastisk måde at introducere jeres slægtshistorie til dine familiemedlemmer. Næste gang, de videbegærlige hoveder i jeres familie vil vide, hvilken slægtning, der levede længst eller hvor mange mennesker, der er i din mormors gren af slægtstræet, kan Slægtsstatistikker give svaret i et snuptag. Slægtsstatistikker fås gratis på MyHeritages hjemmeside og din mobils webbrowser. Jo flere detaljer, du tilføjer til dit slægtstræ, desto mere interessant bliver diagrammerne, så begynd at udvide dit slægtstræ i dag

Vi håber, at du bliver glad for Slægtsstatistikker og vi vil gerne takke Uri Gonen fra vores team for at være den primære drivkraft bag denne funktion.