Det meste af Niels Bohrs familie var videnskabeligt anlagt

Det meste af Niels Bohrs familie var videnskabeligt anlagt

De fleste har nok hørt om Niels Bohr. Som en af sin tids mest anerkendte videnskabsmænd indenfor fysik, er han ikke bare et kendt navn i Danmark, men over hele verden. Han gav os ikke bare forståelsen for udviklingen af kvantemekanikken, men også af atomets struktur. En anden struktur, der er særdeles interessant, er hans familiestruktur. Niels Bohrs familie indeholder flere andre videnskabsmænd og store personligheder i dansk historie. Lad os derfor se nærmere på, hvem de er.

Ordener ligger til familien

Niels Henrik David Bohr blev født den 7. oktober 1885 i København som søn af Christian Harald Lauritz Peter Emil Bohr og Ellen Adler Bohr. Hans far, Christian, var læge og havde i mange år arbejdet på det fysiologiske institut under Peter Panum. Efter 16 års ansættelse blev han i 1890 udnævnt ved Københavns universitet, hvor han påviste, at bindingen af kuldioxid i blodet hæmmer bindingen af ilt til blodets røde farvestof (hæmoglobin), således at udvekslingen af kuldioxid og ilt i både væv og lunger lettes. I hele verden er dette fænomen i dag kendt som Bohr-effekten.

Hans fars store arbejde indenfor fysiologien gjorde tilmed også, at han tre gange blev nomineret til nobelprisen, hvor han dog hver gang måtte se sig slået. Indenfor Danmarks grænser modtog han dog en række udmærkelser, da han både var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

At være Ridder af Dannebrog lå til familien. Hans bror, Henrik Bohr, var en dansk officer, der gjorde tjeneste under krigen i 1864, samt senere jurist og udstationeret ingeniør, der også blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og modtog flere franske, russiske og kinesiske ordener. Selv modtog Niels Bohr i 1947 Elefantordenen.

Reformister og Folketinget

På hans mor Ellen Adlers side findes der også en række kendte ansigter i dansk historie. Hendes far var David Baruch Adler, som var en fremtrædende grosserer og bankmand i 1800-tallet, der endvidere var medlem af både Folketinget og Landstinget. Udover Ellen Adler fik han endnu en datter ved navn Hanna Adler. Niels Bohrs moster, Hanna Adler, var en kvinde med store ambitioner og idealer, der var banebrydende i forhold til, hvordan opdelingen af børn i skolerne foregik. I 1892 var hun sammen med Kirstine Meyer blevet de første kvindelige fysikere i Danmark, da hun gennemførte en magisterkonferens i fysik.

Det var dog ikke indenfor dette virke, at hun for alvor blev kendt, derimod var det, da hun i 1893 åbnede skolen H. Adlers fælleskole, der var den første skole, hvor piger og drenge havde lige adgang. I København blev det først i 1946 gennemført som et princip, at skolerne i Københavns kommune skulle være fælleskoler. I Niels Bohrs familie var der dermed både folketingsmænd og reformister indenfor skolevæsnet og ligestilling.

Som barn voksede Niels Bohr op med sin 2 år ældre søster, Jennifer Bohr, og hans yngre bror, Harald Bohr. I kraft af hans forældres familie og erhverv var videnskab en del af hverdagen, fra børnene var helt små. Her var der ofte besøg af folk fra videnskabelige kredse, og børnene fik lov til at lytte med på de diskussioner, der foregik i hjemmet.

Her ses familien i folketællingen for 1901, hvor familien er midlertidigt fraværende. Du kan finde din egen familie i folketællingen lige her.

Her ses familien i folketællingen for 1901, hvor familien er midlertidigt fraværende.

Du kan finde din egen familie i folketællingen lige her.

Harald Bohr

Broderen Harald havde ligesom Niels interesser for forskning, men koncentrerede sit arbejde om matematikken. Derudover besad han et endnu større fodboldtalent end Niels. Det betød, at han sideløbende med hans matematikstudier, spillede for Akademisk Boldklub, hvor han i 1908 blev udtaget til den første danske landskamp, da der var OL i London.

I den første kamp endte han med at score 2 mål og det danske landshold endte med at vinde sølv ved legene. Han fik en enkelt landskamp mere efter OL, men helligede sig derefter videnskaben og fungerede først fra 1915-1930 som professor i matematik ved Den Polytekniske Læreanstalt og derefter ved Københavns universitet fra 1930 og frem til sin død i 1951.

Den Nørlundske del af familien

Også i Niels Bohrs svigerfamilie findes der figurer, der har gjort sig bemærket på den ene eller anden måde. Ja faktisk var det videnskabelige bekendtskaber fra Københavns Universitet under studietiden, der førte ham til sit livs kærlighed. En weekend besøgte han sin bror Harald Bohrs gode ven Niels Erik Nørlund, hvor han mødte dennes søster Margrethe, der betagede Bohr fra starten. Hun var den yngste i en søskendeflok på tre, hvor begge hendes brødre studerede på Københavns universitet på samme tidspunkt som Bohr-brødrene.

Niels Bohr sammen med hans senere kone Margrethe Nørlund på deres forlovelsesdag (Billedet er forbedret og farvelagt med Myheritage photo enhancer)

Niels Bohr sammen med hans senere kone Margrethe Nørlund på deres forlovelsesdag (Billedet er forbedret og farvelagt med Myheritage photo enhancer)

Du kan også forbedre dine egne fotos her.

Hendes ældste bror Niels Erik Nørlund var både uddannet indenfor astronomi og matematik ved universitetet og i hans 95 år lange liv endte han med at bestride en række tillidsposter og professorater. Efter at have erhvervet sin doktorgrad blev han i 1912 professor i matematik ved Lund Universitet.

Efter 10 år i det svenske blev han hentet hjem til Danmark for at bestride samme titel på Københavns universitet. Året efter bliver han udnævnt til direktør for Geodætisk institut, hvor han blandt andet har Inge Lehmann som elev, der var blandt en af de første elever på Hanna Adlers fællesskole.

Margrethes anden bror Poul gik en lidt anden vej og helligede sig historien i stedet. Han var meget anerkendt og var i 13 år direktør for Nationalmuseet, indtil sin død i 1951.

Familiearven fortsætter

I forhold til ovennævnte er det tydeligt, at der ikke bare har været store tænkere i Niels Bohrs familie, men også i hans kones. Det har sikkert også i høj grad været medvirkende til, at flere af Niels Bohrs egne børn også har opnået store stillinger og hædersbevisninger indenfor videnskaben. I alt fik parret seks drenge, hvoraf den ældste Christian desværre druknede i en alder af blot 17 år, og den yngste døde som 10-årig efter at have tilbragt de sidste seks år af sit liv på en åndssvageanstalt.

De fire resterende drenge Hans, Erik, Aage og Ernest fik alle universitetsuddannelser, hvoraf Aage Bohr særligt udmærkede sig ved at modtage nobelprisen i Fysik i 1975 – 53 år efter sin far. Niels Bohrs yngste søn Ernest blev uddannet jurist og var senere landsretssagfører, men var derudover også den anden i Bohr familien, som der deltog ved de Olympiske Lege. I 1948 deltog han ligesom sin onkel ved OL i London, bare i hockey og ikke fodbold. Han formåede dog ikke at score og måtte tage hjem med en 13. plads sammen med resten af holdet.

Niels Bohr i folketællingen 1940 på MyHeritage med sin kone, 4 drenge og 4 husassistenter

Niels Bohr i folketællingen 1940 på MyHeritage med sin kone, 4 drenge og 4 husassistenter

Søg i danske folketællinger her

Niels Bohrs familie må siges at have haft en stor effekt på, hvordan Danmark er blevet formet og ikke mindst oplevet af omverdenen. I slægtstræet findes der mange store skikkelser og i de generationer, som der i dag viderefører slægten, findes også flere forskere, der fortsætter den stolte tilknytning til Københavns universitet.

Selvom det er 100 år siden, at Niels Bohr modtog Nobelprisen i Fysik, så er det langtfra sikkert, at den sidste i Niels Bohrs familie har taget den stolte pris med hjem fra Stockholm.

Hvis du gerne vil dykke endnu dybere ned i Niels Bohrs slægtstræ, så kan du gøre det lige her.

Start dit eget slægtstræ på MyHeritage i dag, og gør spændende opdagelser om din slægt!