Gør-det-selv Funktion – Ret på Historiske Optegnelser

Kommentarer.

Vi er meget spændte på at kunne lancere vores nye Foreslå Alternativ-funktion, der gør det muligt for MyHeritage-brugere at rette fejlskrevne eller fejlstavede navne i historiske optegnelser på SuperSearch™. I denne artikel giver vi et overblik over udfordringerne ved at transskribere optegnelser, og forklarer hvordan du kan rette de fejl du støder på ved brug af denne nye funktion, samt giver virkelige eksempler der illustrerer den gavnlige virkning som dine bidrag kan have på hele det genealogiske fællesskab.

“Det er meneskeligt af fejle” — En oversigt over udfordringerne ved transskription

Mange af os har sikkert stødt på historiske optegnelser der er fyldt med fejl af den simple årsag at mennesker laver fejl! Men hvorfor er der så mange fejl i historiske optegnelser? I gamle dage var alle dokumenter håndskrevne, og de dokumenter der overlevede, er ofte skrevet i en håndskrift der er meget vanskelig at læse. Computere og stavekontrol eksisterede ikke dengang. Adskillige år senere har virksomheder som MyHeritage transskriberet optegnelserne, og skabt et søgbart indeks for dem. Denne proces indebærer at dechiffrere meget vanskelige håndskrifter, hvilket ofte fører til fejl. Nogle gange er fejlene ikke fra os, men fra de kontorister der skrev dokumenterne. Nogle vitale optegnelser indeholder forkerte oplysninger fordi folk, af forskellige grunde, løg med vilje om visse fakta som f.eks. deres alder.

Et eksempel på håndskrift der er svær at dechiffrere i en gammel kirkebog fra Canada

For at give et eksempel, forestil dig en amerikansk ekspedient ved en grænseport til USA, der talte med en indvandrer der netop var ankommet fra Østtyskland. Indvandreren fortæller ekspedienten navnet på sin far tilbage i Tyskland, men på grund af sproglige og kulturelle barrierer, staver ekspedienten navnet forker på passagerlisten, da navnet lyder helt ukendt for ham. 100 år senere kan en professionel transskribent der arbejder for MyHeritage ikke læse hvad den originale ekspedient skrev, og transskriberer navnet forkert, hvilket resulterer i en dobbeltfejl.

Nogle gange har en historisk optegnelse en persons navn stavet korrekt, men transskribenten har indtastet navnet forkert på grund af ulæselig håndskrift på optegnelsen eller en menneskelig fejl. Hos MyHeritage bestiller og overvåger vi arbejdet på de folk der hvert år manuelt transskriberer millioner af optegnelser for os. På grund af den manuelle proces, og alle de ovennævnte årsager, forekommer transskriptionsfejl nogle gange.

Dem der laver transskriptionen kan også nogle gange mangle en kulturel forståelse af nogle af navnene i optegnelserne. Forestil dig for eksempel at der er en italiensk passager der ankom til USA, og navnet bliver transskriberet af en erfaren transskribent fra Indien, der ikke har kendskab til italienske navne – i så fald kan navnet på optegnelsen blive transskriberet forkert. En transskribent kan ofte ikke være kulturelt flydende i enhver kultur rundt om i verden, og dermed kan disse fejl opstå.

Det største problem fejl som disse skaber, er at hvis der er en vigtig optegnelse med et fejltransskriberet navn, og en genealog er på udkig efter en forfader med det rigtige navn, kan han eller hun ikke finde optegnelsen fordi de fleste søger efter optegnelser efter navn. Nogle gange er der fejl i navne som MyHeritage-søgemaskinen nemt kan klare. For eksempel, hvis din slægtninges efternavn er “Rasmussen”, men det transskriberes forkert som “Rasmusson”, vil søgemaskinen stadig finde posten på grund af fonetisk lighed. Men andre typer fejl kan være så uforudsigelige, at en søgemaskine ikke kan klare dem.

Hvis du f.eks. søger efter medlemmer af en bestemt ‘familien Fisk’ i en folketællingssamling, men de blev stavet som “Fish”, vil det være næsten umuligt at finde deres optegnelse. Dette er faktisk et rigtigt eksempel. I optegnelsen nedenfor blev “Mary Fisk” fejlagtigt transskriberet som “Mary Fish” i USA’s føderale folketællingssamling fra 1940 på MyHeritage.

Klik for at zoome

Transskribenten var ikke opmærksom nok ved denne optegnelse! Maria, og to af hendes søskende, skulle også have været transskriberet som “Fisk” (ligesom den korrekte transskription af hendes forældre) og ikke som “Fish”. Transskriptionen her er ikke kun forkert, men den er også inkonsekvent!

Hvis du kigger nøje på den oprindelige optegnelse, kan “k” i Fisk let fortolkes som et “h” ved en transskription, hvilket er præcis hvad der skete her. Det er nemt at forstå hvordan fejl kan ske med transskriptioner, især når det kommer til menneskelige fejl og ulæselig håndskrift.

Det er interessant at bemærke at familien vises i 1930 USA’s føderale folketællinger hos MyHeritage, og denne gang blev alle deres navne transskriberet på korrekt vis som “Fisk”.


Eksempler

Nedenfor er et eksempel på en stavefejl i BillionGraves-samlingen af gravsten på MyHeritage. En bruger (som faktisk er en af vores slægtsforskere, Daniel Horowitz) foreslog, at Hyman Posenberg skulle være korrekt transskriberet som Hyman Rosenberg:

Billedet af gravstenen nedenfor viser at den korrekte stavning af navnet faktisk er “Hyman Rosenberg”. Fejlen er forståelig. Som med mange gravsten, bliver de mere og mere eroderet i løbet af årene der går, og det første bogstav, “R”, i fornavnet Rosenberg ligner faktisk bogstavet “P.”

Transskriptionsfejl på gravsten

Et andet eksempel på en fejl i en optegnelse, er en folketælling for Mary Cubitt Francis i 1861 Folketælling for Englands & Wales. Mary blev fejlagtigt transskriberet som “Mary Cnlitt Francis”, og en venlig MyHeritage-bruger foreslog et alternativt navn for hende, ved hjælp af vores nye funktion:

Hvis du kigger nærmere på den oprindelige folketælling, har den Mary Cubitt Francis’ navn stavet korrekt, selvom det er let at tage fejl af bogstaverne i håndskriften.

Klik for at zoome

Den nye Foreslå Alternativ-funktion

Som vi har vist ovenfor, bugner det med fejl i historiske optegnelser, men nu kan du faktisk gøre noget ved det! Når du har fundet en fejl har du, indtil nu, ikke kunne rette på fejlen. Du har blot kunnet anerkende fejlen, og brugt den optegnelse, men du har ikke kunnet videregive din viden til andre brugere i slægtsforskningssamfundet. Med vores nye funktion, kan du nu med det samme rette disse fejl når du støder på dem på SuperSearch™. Dette er hvad Foreslå Alternativ-funktionen går ud på.

Det er vigtigt at bemærke, at foreslåede alternative navne ikke vil erstatte det nuværende navn i transskriptionen, men blot tilføje det foreslået alternativ. Selv hvis du foreslår et forkert navn (på grund af endnu en menneskelig fejl!), kan en anden bruger foreslå et andet korrekt forslag. Folk kan bidrage med flere navneforslag til en enkelt optegnelse.

Du kan foreslå alternative navne i alle samlinger og optegnelser der har navnefelter.

Hvis du støder på en optegnelse i SuperSearch, og du indser at der er en fejl, enten fordi du kan læse håndskriften bedre eller fordi du har personlig viden om personen, kan du rette fejlen og foreslå den korrekte form for efternavnet, fornavnet eller begge dele for enhver person i næsten enhver optegnelse. Dit bidrag vil være til enorm hjælp for MyHeritage-fællesskabet, da din rettelse automatisk vil blive indekseret en gang om ugen i MyHeritage-søgemaskinen. På den måde vil andre brugere kunne finde den optegnelse når de søger ved brug af det korrekte navn, mens de tidligere kun havde mulighed for at gætte hvad det forkerte navn var hvis de ønskede at finde den pågældende optegnelse.

Sådan foreslår du et navn i en historisk optegnelse

For at rette et navn tilknyttet en optegnelse, skal du klikke på “Foreslå et alternativ”, som findes nederst på næsten alle optegnelser.

Hvis du ser på en folketælling, vil du typisk se en liste over flere navne der er knyttet til den pågældende optegnelse, bosat i samme husstand eller adresse. Se eksemplet for Fisk-familien nedenfor:

Når der er flere navne der er forbundet med en optegnelse, vises en rullemenu med navne når du har klikket på “Foreslå et alternativ.” Vælg navnet på den person i listen som du gerne vil rette.

Hvis du retter en optegnelse der involverer en hel familie, og har mange navne knyttet til den, anbefaler vi at du retter alle deres navne hvis for eksempel deres efternavn er stavet forkert.

Hvis optegnelsen kun er forbundet med én enkelt person, behøver du ikke foretage noget navnevalg.

Når du har valgt et navn eller navnet, åbnes en boks hvor du kan indsende dine rettelser.

Indtast det korrekte for- og/eller efternavn som du mener det/de burde være. Vælg derefter en årsag til hvorfor du foreslår det alternative navn.

Notatfeltet er vigtigt, og giver dig mulighed for at forklare andre brugere den yderligere viden som du har om den pågældende person, eller årsagen til at du er sikker på at din rettelse er korrekt.

For eksempel, “Mary Fisk var min tante, og hun blev fejlagtigt transskriberet her som Mary Fish.” Når du er færdig, klik på “Send”.

Hvad sker der efter du har foreslået et alternativt navn?

Når du har tilføjet et alternativt navn gemmes det straks i systemet, og MyHeritage vil automatisk behandle det én gang om ugen, så søgemaskinen giver andre der søger mulighed for at finde den optegnelse der bruger det nye navn du har bidraget med. Det alternative navn du foreslog, vises øverst på optegnelsen under det originale transskriberede navn.

Nogle optegnelser, som f.eks. folketællingsoptegnelser, viser en praktisk liste over foreslåede navne, der er vedhæftet på den pågældende optegnelse som i eksemplet nedenfor:

Desuden tilføjes et nyt afsnit, der hedder “Alternativer bidraget af MyHeritage-medlemmer” i optegnelser med foreslåede alternativer. Dette afsnit viser det oprindelige navn i optegnelsen, det foreslåede alternativ, årsagen til den foreslåede ændring, noter der er tilføjet (hvis relevant), og vigtigst af alt, giver den kredit til brugeren der har bidraget til hver rettelserne.

Du kan redigere ethvert forslag du tidligere har foretaget, eller til enhver tid tilføje ændringer ved at klikke på blyantikonet. Du kan også slette dit foreslåede alternativ hvis du har lavet en fejl, ved at klikke på papirkurven.

Når du har indsendt et forslag, kan andre brugere der er interesserede i optegnelsen kontakte dig via MyHeritage (hvis det er tilladt ud fra dine personlige indstillinger). Dine kontaktoplysninger bliver selvfølgelig aldrig afsløret for nogen, kun dit medlemsnavn. Hvis du også ser en optegnelse med et navnealternativ der er bidraget af en anden bruger, kan du se deres medlemsnavn. Du vil også have mulighed for at kontakte dem, hvis deres privatindstillinger tillader det.

Det kan være meget nyttigt at komme i kontakt med den person der bidrog med forslaget, da den pågældende person formentlig har en del viden personen eller familien i optegnelsen, og de kunne muligvis være i familie med dig hvis de har en interesse i samme optegnelse som dig.

Hvis du holder musen over notat-ikonet, vises et værktøjstip, der viser indsenderens noter.

Klik for at zoome

Ethvert foreslået alternative navn vil blive søgbart for alle brugere af MyHeritage inden for få dage efter indsendelsen, via en automatisk proces der sker hver uge.

Foreslåede alternativer vises også i søgeresultater. For eksempel, hvis nogen søger efter det korrekte navn “Mary Fisk” i 1940 USA’s føderale folketællinger, vil de nu kunne finde hendes relevante optegnelse takket være det foreslåede alternativ.

Yderligere bemærkninger

Der er et par samlinger, hvor muligheden for at foreslå alternativer er deaktiveret, såsom tekstsamlinger (aviser, bøger osv.) og stamtræsamlinger. Aviser og bøger håndteres typisk gennem OCR (Optical Character Recognition) processer, og ikke gennem manuel transskription. På et senere tidspunkt planlægger vi at tilføje muligheden for at foreslå alternativer til alle ord i disse samlinger, og ikke bare navne. I familietræsamlinger tillader vi dig ikke at rette på en optegnelse, fordi de er en kopi af en persons aktive træ som du ikke kan ændre. Det vi anbefaler i stedet, er at kontakte stamtræets ejer og påpege fejlen for dem hvis du får øje på en fejl i en persons træ, så de kan rette fejlen i deres træ, og dermed vil rettelsen automatisk blive aktiveret i søgemaskinen.

Hvilke slags fejl kan du rette ved hjælp af vores nye funktion? Vi anbefaler at du bruger denne funktion til at rette fejl i navne, og undgå at bruge den til at tilføje andre oplysninger der kun er kendt for dig, som ikke vises i optegnelsen. Dette vil reducere risikoen for at vildlede andre slægtsforskere i tilfælde af at du foreslår yderligere oplysninger om den forkerte person. Hvis du f.eks. ser på en dødsrekord, og du vil tilføje en bryllupsdato og en ægtefælles navn på baggrund af din viden, skal du ikke bruge forslaget Foreslå Alternativer-funktionen til dette. I stedet kan du bidrage med disse oplysninger i en kommentar.

Foreslå Alternativer er en gratis funktion som alle kan bruge, men det skal bemærkes at du kun kan foreslå et alternativ hvis du har adgang til optegnelsen, og nogle MyHeritage-optegnelser er kun tilgængelige for brugere med et Data eller et komplet abonnement.

Rettelse af navne er kun begyndelsen. Dette er den første fase af en mere optegnelses-revolution, som vi planlægger på at frigive over flere omgange. Hvis vi ser at denne funktion er meget nyttig for et stort antal af vores brugere, vil vi fremskynde implementeringen af de næste faser, hvor vi vil give dig mulighed for at rette fejl i andre informationsfelter i historiske optegnelser, som f.eks. datoer, steder, husstand betegnelser, erhverv, aldre og meget mere.

Opsummering

Vi er glade for at kunne udgive denne funktion, og tillade MyHeritage-brugere at rette fejl i historiske optegnelser, for at hjælpe det genealogiske fællesskab med at finde flere oplysninger om deres pårørende. Vi håber at tusindvis af optegnelser på MyHeritage, takket være denne funktion og din hjælp, bliver mere præcise og nyttige for slægtsforskere.

God fornøjelse!

MyHeritage Team

Skriv en kommentar.

Denne e-mailadresse er privat og kan derfor ikke vises.