Han opdagede sandheden om sine biologiske forældre – og fik en helt ny familie

Han opdagede sandheden om sine biologiske forældre – og fik en helt ny familie

Da Per Walter Danielsen, en MyHeritage-bruger fra Danmark, i en alder af 44 år opdagede, at de forældre, der opfostrede ham, ikke var hans biologiske forældre, blev hans liv vendt på hovedet. Få dage efter at han havde indtastet sine biologiske forældres navne i sit slægtstræ på MyHeritage, fik han kontakt med sin biologiske familie takket være et Smart Match™. Derefter forbandt en MyHeritage DNA-test ham med en anden, tidligere ukendt gren på hans biologiske fars side!

Har du også gjort en utrolig opdagelse gennem MyHeritage? Klik her for at fortælle os om den!

Per blev født i 1945 og havde en normal opvækst i Sønderborg – han anede ikke, at han var blevet sendt på børnehjem som tre måneder gammel og taget til sig af sine forældre som spædbarn. Det var først da hans tante døde, da Per var 44 år gammel, at han opdagede sandheden i hendes testamente. Hans plejefar var ikke glad for, at han havde fundet ud af det, og da Per bad om oplysninger om sine biologiske forældre, ønskede faderen ikke at give ham dem. De blev til sidst enige om, at Pers plejefar skulle skrive navnet på Pers biologiske mor ned – som han kendte – og at Per først skulle læse det, når faderen døde.

Desværre holdt faderen ikke sit løfte. Da han døde i 2001, opdagede Per til sin fortvivlelse, at han ikke havde skrevet navnet ned nogen steder.

Opdagelse af historien om hans biologiske forældre

Per, som på det tidspunkt var 56 år gammel, henvendte sig til Sønderborg kommune i håb om at finde et papirspor. Heldigvis kunne de hjælpe, og det papirarbejde, de gav ham, afslørede navnene på Pers biologiske mor og far. Han fik også adgang til faderskabssagen – og den indeholdt historien om hans forældre.

Hans far var tysk soldat under 2. verdenskrig og tjente i Sønderjylland, og det var der, han mødte Pers mor. Efter hun var blevet gravid, blev hans deling flyttet til Belgien, men han gav et løfte om at vende tilbage og gifte sig med hende. Kort efter fortalte en soldaterven imidlertid moderen, at Pers far var blevet dræbt i kamp. Senere fik Per at vide, at hans biologiske mor havde mødt en dansk mand, da han var 3 måneder gammel, og at han havde tvunget hende til at vælge mellem ham og Per. Derfor blev Per sendt på børnehjem. Kun to af moderens elleve søskende kendte til Per, men ingen af dem sagde et ord om det til de andre.

Pers biologiske mor

Pers biologiske mor

På baggrund af papirerne fra kommunen fandt Per ud af, at hans mor boede på Langeland, og at hun led af demens. Han besøgte hende i 2002, men fik ikke meget information ud af besøget. Han fik dog at vide, at moderen havde 8 børn efter Per. Per besluttede sig for ikke at forsøge at kontakte dem, fordi han ikke ville lave ufred i familien, hvis de ikke vidste, at han eksisterede.

Familien finder ham gennem MyHeritage

I 2017 begyndte Per at oprette et slægtstræ på MyHeritage og indtastede navnene på sine biologiske forældre. Blot 48 timer senere modtog han et opkald fra en person, der spurgte, om han var Per Walter Danielsen, og da han bekræftede, fortalte hun ham, at hun var hans niece og havde fundet ham via et Smart Match™ på MyHeritage. Han vidste, at hans søskende, hvoraf 7 stadig var i live, ikke kendte ham, så han sagde til niecen, at hun kunne fortælle det til hans søskende, og hvis de ønskede at møde ham, ville han med stor glæde møde dem.

2 uger efter, i april 2017, mødte han sin halvbror og svigerinde, som viste ham billeder af hans biologiske mor og familien. Efter mødet sørgede halvbroderen for, at alle søskende med ægtefæller mødtes med Per, og de blev alle genforenet ved en sommerfest i Svendborg. Som forventet havde ingen af søskende kendt til Per.

Per og hans 7 søskende kommer rigtig godt ud af det med hinanden, og det har givet ham utrolig meget glæde. I marts 2017 fejrede han og hans kone deres guldbryllup på et tidspunkt, hvor Per næsten ikke havde nogen familie, og det talte han om i sin tale. Utroligt nok havde han kun få uger senere 7 nære søskende!

Per og hans 7 søskende, i aldersrækkefølge. Per er den ældste og står yderst til venstre.

Per og hans 7 søskende, i aldersrækkefølge. Per er den ældste og står yderst til venstre.

Samtidig fik Per fat i Bundesarkivet i Tyskland – et arkiv med militære optegnelser om soldater, der kæmpede under verdenskrigene – og kunne dermed lære mere om sin far. Til hans overraskelse opdagede Per, at hans far faktisk ikke var blevet dræbt i kamp, men taget til fange af de britiske styrker. Han blev løsladt efter krigen og opholdt sig i Tyskland. Per fandt også ud af, at han havde skjult et par vigtige fakta for Pers mor: For det første var han meget ældre, end han havde fortalt hende, og for det andet var han gift og havde tre børn i Tyskland!

En optegnelse om Pers far Walter fra Bundesarchive, med oplysninger om hans skæbne som krigsfange

En optegnelse om Pers far Walter fra Bundesarchive, med oplysninger om hans skæbne som krigsfange

I 2020 tog Per en MyHeritage DNA-test og fik et forholdsvis tæt match. Han skrev til den unge kvinde på MyHeritage, men hun svarede ikke. Så pludselig, i april 2022, svarede hun og sagde, at hun havde kendskab til hans familie. Hendes oldefar var Pers biologiske fars bror.

Hun sendte oplysninger til Per, herunder et slægtstræ for Pers far, som viste, at han havde 11 søskende. Hun havde ikke kontakt med den side af familien. Per indtastede oplysningerne i sit eget slægtstræ. Kort efter blev han kontaktet af en anden kvinde, som havde modtaget et Smart Match™ til hans slægtstræ og var overrasket over de oplysninger, der fremkom der. Per fortalte hende sin historie, og hun fortalte ham, at hendes mormor var et af Pers fars 3 børn, som han fik inden han kom til Danmark som soldat.

Denne kvindes mor – Pers halvniece – bor i en lille by ved navn Alkersleben, hvor hans far også blev født. Han flyttede dog væk i midten af 1960’erne.

Besøget til Tyskland

Efter et par telefonopkald inviterede Pers halvniece ham og hans kone til at besøge Tyskland og tilbød at vise dem den region, hvor hans far og familie havde boet. Familierne kom godt ud af det med hinanden lige fra starten, og værtsparret havde masser af oplysninger at dele om familien, området Alkersleben, hvor Pers far havde boet, og livet på landet.

Desværre havde der ikke været så meget sammenhold mellem Walters 11 søskende, og niecen havde kun sporadisk kendskab til en del af familien. Især var kommunikationen forsvundet med Walter og hans familie efter at hans kone døde, og han var blevet gift for 2. gang, og flyttede væk fra byen Alkersleben, hvor han i en årrække havde været borgmester. Han blev herefter vært på en kro kaldet Zur deutschen Eiche i Wölfershausen, hvor han levede indtil sin død i 1976.

Walters kro i Wölfershausen

Walters kro i Wölfershausen

Pers tyske familie modtog Per og hans kone lige så fint, som hans mors familie havde modtaget dem tidligere, og i de dage de var på besøg, så de hans fars og andre familiemedlemmers gravsteder og fik fortalt om det liv, de havde haft i de forskellige små byer rundt om Alkersleben.

Per med sin halvniece ved Walters grav i Alkersleben, Tyskland

Per med sin halvniece ved Walters grav i Wölfershausen, Tyskland

Flere familiemedlemmer blev inviteret på besøg under opholdet, og de delte mange billeder, fakta og historier. Niecen havde lavet et slægtstræ over hele familien, og det hjalp Per meget, da han skulle finde ud af alle navnene og relationerne. Desværre er der meget få billeder af Walter. Pers nyfundne familie fortalte ham dog, at han lignede sin far meget.

Per er glad for at have fået så mange kontakter og for at holde kontakten med dem. Efter mange års søgen kan Per nu sige, at ringen er sluttet – og han har 11 nye halvsøskende og deres familier at glæde sig over.