Hvorfor ligner par ofte hinanden?

Hvorfor ligner par ofte hinanden?

Når du ser dine gamle familiefotos igennem og forbedrer ansigtstrækkene med MyHeritage Photo Enhancer lægger du måske mærke til et interessant fænomen. Ofte er der ligheder, ikke bare mellem familiemedlemmer, som er genetisk relaterede, men også blandt par – som i de fleste tilfælde slet ikke er genetisk relaterede overhovedet. I mange tilfælde bliver lighederne endda flere, når parret bliver ældre.

Hvorfor ligner par hinanden, hvis de ikke har arvet samme DNA?

Dette fænomen er faktisk blevet undersøgt i en række forskellige sammenhænge, og det handler basalt set om to forskellige faktorer: hvordan vi vælger romantiske partnere og hvordan vores partner påvirker os.

Modsætninger tiltrækkes? Ikke rigtig

En del forskning viser, at vi har en tendens til at blive tiltrukket af mennesker, som ser bekendte ud.

I en undersøgelse fra 2004 af Lisa M. DeBruine, fik forskerne deltagerne til at vurdere attraktiviteten af en række personer af det modsatte køn på billeder – nogle af billederne var så redigeret for at få personen til i højere grad at ligne deltageren der så billedet. Resultaterne viste, at mennesker har en betydelig præference for ansigter, der ligner deres eget. Lignende resultater blev opnået i et studie fra 2013 af Laeng et al.

Nyere forskning, blandt andet af Fraley et al fra 2010 og Heffemen et al fra 2018, viste at folk har en underbevidst tiltrækning til andre, som ligner deres forældre – specielt forælderen af modsatte køn, præcis som Freud er berømt for at have teoretiseret det for hundrede år siden.

Andre studier, såsom en analyse af Sebro et al fra 2017, antyder, at vi har det med at blive tiltrukket af andre, som vi deler genetiske ligheder med. Det er dog meget svært, at adskille, hvor meget af den præference der er social og kulturel. De fleste bruger det meste af deres tid i sociale cirkler med andre, som er genetisk lignende, og det kan være det, der er den afgørende faktor frem for en underbevidst præference for en genetisk lignende partner.

Vores kærlighed har indflydelse på ligheder

Den anden faktor, som påvirker ligheder mellem par er hvordan det at bo sammen og bruge meget tid sammen påvirker os.

Mennesker spejler naturligt hinanden. Når du taler med nogen, kopierer du underbevidst deres ansigtsudtryk, holdning og endda toneleje. Denne egenskab hjælper os til at kommunikere mere effektivt.

Når mennesker bruger meget tid sammen, spejler de ofte hinanden, og efterhånden udvikler de en vane for at bruge de samme ansigtsudtryk og det samme kropssprog som deres partner. Det resulterer i, at de begynder at ligne hinanden mere som de bliver ældre, og deres ansigter ældres i lignende mønstre – de udvikler måske rynker samme steder på grund af for eksempel måden de smiler eller rynker panden på.

Par påvirker også hinandens helbredsadfærd: en undersøgelse fra 2015 af Jackson et al viste, at når én partner udviklede en positiv helbredsadfærd, var det mere sandsynligt, at den anden også udviklede den adfærd. Så hvis den ene holdt op med at ryge og startede en sundere kost, eller begyndte at motionere jævnligt, var det sandsynligt at den anden gjorde det samme. Vores helbred påvirker blandt andet vores udseende, og det kan derfor også bidrage til ligheden mellem partnere.

Gælder disse teorier også for kæledyr?

Der er også nogle tilfælde, hvor man ser, at folk ligner deres kæledyr og begge de faktorer fra før kan være gældende her også! To studier udgivet i 2004 (et af Christenfield og Roy og et af Payne og Jaffe) understøtter ideen om, at mennesker har tendens til at vælge hunde som ligner dem. Husdyr, specielt hunde, har udviklet sig til at kunne kommunikere non-verbalt med mennesker, og det inkluderer en udvikling af menneskelignende træk og ansigtsudtryk. Så det kan meget vel være, at den samme spejling sker mellem et kæledyr og dets ejer!

Er der interessante ligheder mellem par på dine gamle familiebilleder? Prøv vores Photo Enhancer for at se ansigterne på dine fotos tydeligere og adskil detaljer, som du måske ikke har bemærket før!