Introduktion af cM Explainer™ til at forudsige relationer mellem DNA-matches med større nøjagtighed

Introduktion af cM Explainer™ til at forudsige relationer mellem DNA-matches med større nøjagtighed

En af de vigtigste fordele ved at tage en DNA-test er de matches, du modtager. DNA-matches afslører mange slægtninge, du ikke kendte til før, baseret på fælles DNA, der er arvet fra fælles forfædre. Relationerne til dine DNA-matches kan dog være forvirrende. Dette resulterer i, at mange brugere ikke forstår, hvordan de er beslægtet med de fleste af deres DNA-matches, og det gør, at de ikke har lyst til at kontakte deres matches for at blive klogere på deres familiehistorik og gøre nye opdagelser.

I dag er vi glade for at kunne annoncere udgivelsen af cM Explainer™, en innovativ, gratis ny funktion på MyHeritage, der estimerer familiære relationer mellem DNA-matches med høj nøjagtighed. Dette hjælper med at overvinde udfordringen med at forstå relationer til DNA-matches. For hver DNA-match forudsiger cM Explainer™ de mulige relationer mellem de to personer og de respektive sandsynligheder for hver relation. Desuden estimerer cM Explainer™ hvem deres seneste fælles forfædre kunne være, og viser et diagram over deres slægtsskab.

DNA-matches er karakteriseret ved mængden af DNA, der deles mellem to individer, målt ved hjælp af en enhed af genetisk afstand kaldet centimorgans (cM). cM Explainer™ er unik i den måde, den bruger både centimorgan-værdien og alderen på de to individer (hvis kendt) til at finjustere sine forudsigelser, hvilket gør MyHeritage til det eneste større slægtsforskningsfirma, der tilbyder forudsigelse af relationer på dette niveau af granularitet og nøjagtighed.

cM Explainer™ er fuldt integreret i MyHeritage-platformen for at kaste lys over ethvert DNA-match fundet på MyHeritage, og er også tilgængeligt som et gratis selvstændigt værktøj til gavn for personer, der har testet med andre DNA-tjenester.

Sådan fungerer cM Explainer™

cM Explainer™ er udviklet af MyHeritage i samarbejde med Larry Jones, udvikler af cM Solver-teknologien. Vi licenserede udelukkende denne teknologi fra Jones, og vores videnskabsteam forbedrede den yderligere over en periode på fem måneder for at skabe en brancheførende løsning til genetisk slægtsforskning, som er eksklusiv for MyHeritage. Blandt forbedringerne er en aldersalgoritme udviklet af MyHeritages videnskabsteam, der i høj grad forbedrer forudsigelsen ved at justere sandsynligheden for hver mulig relation, og en smart brugergrænseflade, der viser mulige relationer og deres sandsynligheder. cM Explainer™ indeholder nyttige funktioner, såsom evnen til at filtrere forudsigelserne efter hele og halve relationer, og at vise de sandsynlige seneste fælles forfædre (SFF) af et match.

Alderen på de to personer, der matcher hinanden, er medvirkende til at forudsige deres relation. De hjælper med at udelukke umulige relationer og justerer sandsynligheder, når flere relationer er mulige. For eksempel deler halvsøskende typisk den samme mængde DNA som en bedsteforælder og et barnebarn. Men hvis de to personer har samme alder, er de formentlig halvsøskende. Hvis der er 60 år mellem dem, er der større sandsynlighed for, at de er bedsteforældre og barnebarn. Andre relationer kan være mulige for den samme mængde fælles DNA, såsom en onkel og nevø, og kendskab til aldre kan hjælpe med at afgøre, hvilken der er mest sandsynlig. I mange tilfælde er aldersgruppen ikke entydig, men de påvirker sandsynligheden for hver mulig relation, hvilket giver nyttige forudsigelser, du kan anvende i din forskning.

For at maksimere nøjagtigheden af relationsforudsigelserne udviklede MyHeritages videnskabsteam en aldersalgoritme ved først at undersøge aldersforskellefordelinger blandt forældre og børn og søskende (beregnet separat for hel- og halvsøskende), baseret på omfattende forskning ved hjælp af empiriske aggregerede data fra slægtstræer.

Vi udledte yderligere aldersforskellefordelinger for alle andre relationer ved at kombinere dem for forældre, søskende og børn i en standard slægtsforskning. For eksempel estimeres fordelingen af aldersforskellen mellem en onkel og hans nevø (se nederste graf nedenfor) ved at overveje alle potentielle aldre på nevøens forælder, og derefter tilføje aldersforskellen mellem nevøen og hans forælder (se midterste graf). og aldersforskellen mellem forælderen og onklen (se øverste graf). På graferne nedenfor kan du se, at den gennemsnitlige aldersforskel for forældre, onkel/tante og forældres kusine er ens, men fordelingen er mere udbredt for onkel/tante, og endnu mere for forældres kusine på grund af de ekstra aldersforskelle mellem søskende. Mere generelt giver brug af aldersforskellen os mulighed for at udelukke nogle relationer og tildele mere nøjagtige sandsynligheder til de resterende mulige relationer. Da fælles DNA og aldersforskel komplementerer hinanden, giver denne metode bedre resultater end dem, der leveres af fælles DNA alene, og den er nyttig, selv når kun én persons alder er kendt.

Empirical age difference distributions

Empiriske aldersforskellefordelinger for helsøskende (øverst), forældre (i midten) og onkel/tante og forældres fætter/kusine (nederst)

En game changer for genetisk slægtsforskning

Eksisterende relationsforudsigelsesværktøjer foreslår ofte en række mulige relationer, der er for brede til at være nyttige, såsom “3. til 5. fætter”, eller opstiller mange relationer med samme sandsynlighed, hvilket gør brugeren forvirret. cM Explainer™ forenkler forudsigelserne betydeligt ved at tage højde for alderen på hvert match og tildele en unik sandsynlighed til hver relation. MyHeritage reducerer yderligere forvirring ved at undgå tvetydige relationsudtryk, der bruges af andre værktøjer, såsom “fætter/kusine i første led en generation væk” (nogle gange skrevet i alt for tekniske koder såsom “1C1R”), og erstatter dem i stedet med klare relationer såsom “forældres fætter” eller “fætters/kusines barn”, alt efter tilfældet.

cM Explainer™ giver klare ensidige relationer, der er kønsbevidste, som “tante” i stedet for gensidige relationer som “tante/onkel/niece/nevø”, som andre værktøjer giver.

For eksempel, i et DNA-match, hvor der er 1.600 cM fælles DNA mellem to personer i alderen 35 og 40, vil MyHeritage blot fortælle brugeren, at matchet højst sandsynligt er en halvsøskende med 90,4% sandsynlighed, mens andre værktøjer ville angive en 100% sandsynlighed for, at dette match har et af følgende mulige relationer: bedsteforælder, tante eller onkel, halvsøskende, niece eller nevø eller barnebarn, hvilket gør brugeren forvirret. Dette gør cM Explainer™ til det mest nyttige værktøj til forudsigelse af relationer af DNA-matches på markedet, uanset om du lige er startet eller er en erfaren slægtsforsker i genetik.

Brug af cM Explainer™ til MyHeritage DNA-matches

For brugere, der har DNA-resultater på MyHeritage, skal du vælge “DNA Matches” fra fanen DNA på hovednavigationslinjen.

Accessing DNA Matches

Adgang til DNA-matches (klik for at zoome)

Siden viser alle dine DNA-matches. Hvert DNA-match-kort viser et eller flere sandsynlige relationer mellem dig og et match. Dette erstatter det bredere udvalg af “estimerede relationer”, der tidligere dukkede op.

probable relationships for DNA Matches

DNA-match-liste, der viser sandsynlige relationer (klik for at zoome)

For at få flere oplysninger om en sandsynlig relation, skal du blot klikke på det (for eksempel relationen markeret med et grønt rektangel i ovenstående skærmbillede). Der vises en popup, der viser alle mulige relationer estimeret af MyHeritage og deres respektive sandsynligheder.

possible relationship pop-up

Mulige relationer mellem Cathy Werner og Laura Smith (klik for at zoome)

Den sandsynlige relation angiver, hvordan dette match er beslægtet med dig. Hvis der står “tante”, betyder det, at dette match er din tante, ikke at du er deres tante.

Flere oplysninger om mulige relationer vises på siden Tjek DNA-match. For at komme dertil skal du klikke på knappen “Tjek DNA-match” (markeret med en rød rektangel i ovenstående skærmbillede af DNA-match-listen).

Review DNA Match page listing possible relationships

Tjek DNA-match-siden med mulige relationer (klik for at zoome)

En ny sektion blev føjet til Tjek DNA-match-siden, kaldet “Mulige relationer”. Det viser, hvordan denne person, der er dit DNA-match, kan være beslægtet med dig, sammen med sandsynligheden for hver relation og de mest sandsynlige Seneste Fælles Forfædre (Most Recent Common Ancestor(s)). Dette udtryk, ofte forkortet til MRCA på engelsk (SFF på dansk), er den nærmeste fælles forfader, som du og dit DNA-match er direkte nedstammet fra. Dette kan være en enkelt forfader eller et par, afhængigt af hvordan matchen er relateret til dig. I en fuld relation vil SFF være et par forfædre, og i en halv relation vil det være en enkelt forfader. For eksempel, med en fætter, er din SFF din bedstefar og bedstemor. Men med en halvsøskende er din SFF en af dine forældre, ikke begge.

Listen over mulige relationer viser de 4 øverste relationer, opstillet i faldende rækkefølge baseret på deres sandsynligheder. Klik på “Vis flere relationer plus diagram” for at se andre mulige relationer med lavere sandsynlighed, samt et diagram, der viser stierne til disse mulige relationer.

Top possible relationships and a link to view all of them

Højst mulige relationer og et link til at se dem alle (klik for at zoome)

Diagrammet over mulige relationer viser relationsstierne til DNA-matchet sammen med sandsynligheden for hver relation.

Diagram of possible relationships

Diagram over mulige relationer (klik for at zoome)

Brug rullemenuen øverst til højre for at få diagrammet til at vise hele relationer, halve relationer eller alle relationer. Denne evne er unik for MyHeritage og giver dig mulighed for at fokusere på specifikke relationstyper.

Filtering the diagram by relationship type

Filtrering af diagrammet efter relationstype (klik for at zoome)

Grunden til, at vi tilbyder denne valgmulighed er for at forenkle diagrammet. Sandsynligheden er altid 100%, men hvis du kun ser hele relationer eller kun halve relationer, vises nogle af de mulige sammenhænge muligvis ikke, og de viste sandsynligheder vil blive til mindre end 100%.

I eksemplet vist ovenfor er der 4 muligheder for fulde relationer, hvor den mest sandsynlige er en grandfætter med en sandsynlighed på 85%. Hvis du vælger “Halve relationer” fra rullemenuen, vises 3 yderligere muligheder med meget lavere sandsynlighed.

Viewing half relationships

Visning af halve relationer (klik for at zoome)

Hvis du vælger “Alle relationer” fra rullemenuen, vises alle 7 mulige relationer sammen med deres sandsynligheder, som vist nedenfor.

Viewing all possible relationships

Se alle mulige relationer (klik for at zoome)

En anden unik egenskab ved cM Explainer™ er evnen til at vise SFF-sandsynligheder. Hver SFF-sandsynlighed er den overordnede sandsynlighed for, at du og dette DNA-match deler en specifik seneste fælles forfader (SFF). For at se sandsynligheder for SFF, klik på afkrydsningsfeltet vist nedenfor, markeret med en rød rektangel. SFF-sandsynlighederne er markeret med en grøn rektangel.

Showing MRCA probabilities

Viser SFF-sandsynligheder (klik for at zoome)

I dette eksempel er SFF meget sandsynligt dine oldeforældre med 85% sandsynlighed. Bemærk, at SFF er beskrevet baseret på relationen til dig, ikke dit DNA-match. For eksempel kan dine oldeforældre være fjernere forfædre til dit DNA-match, såsom tipoldeforældre.

Eksemplerne, der blev vist ovenfor, er fra et tilfælde, hvor alderen på dig og dit DNA-match er kendt. Mens cM Explainer™ giver sine mest nøjagtige relationsforudsigelser, når alderen på begge individer er kendt, kan den også forudsige relationer med sandsynligheder i tilfælde, hvor kun én persons alder er kendt, eller ingen af alderen er kendt (usandsynligt, fordi du altid kender din egen alder eller alderen på en person, hvis DNA-sæt du administrerer). Nogle brugere kan vælge ikke at angive deres alder på deres konto, og andre kan markere deres alder som privat, så alderen på et DNA-match er ikke altid kendt.

Under listen over mulige sammenhænge er en forklaring på, hvordan forudsigelserne blev beregnet. Hvis kun én alder er kendt, vil den meddele det, som i eksemplet nedenfor.

Relationship predictions for a single age

Forudsigelser om relationer, når kun én alder er kendt (klik for at zoome)

Brug af det selvstændige cM Explainer™-værktøj

Ud over at se cM Explainer™-forudsigelser for DNA-sæt, der er på MyHeritage, har vi tilføjet et selvstændigt værktøj, så personer med DNA-resultater fra andre tjenester også kan drage fordel af cM Explainer™. Det selvstændige værktøj er gratis og kan bruges uden at skulle tilmelde sig MyHeritage.

Besøg myheritage.dk/cm for at komme i gang. Du kan også få adgang til værktøjet ved at vælge “DNA-værktøjer” fra DNA-menuen på hovednavigationslinjen eller klikke på fanen “DNA-værktøjer” fra en hvilken som helst side med dine DNA-resultater.

DNA Tools tab

Fanen DNA-værktøjer (klik for at zoome)

Et nyt kort vises for cM Explainer™-værktøjet. Klik på knappen “Udforsk” på det pågældende kort for at få adgang til værktøjet.

DNA Tools page

Adgang til cM Explainer™ fra siden DNA-værktøjer (klik for at zoome)

Standalone cM Explainer™


Selvstændige værktøj cM Explainer™ (klik for at zoome)

Indtast mængden af fælles DNA mellem to matches og deres respektive alder, hvis kendt. Hvis du ikke kender en af aldrene, eller ikke kender begge aldre, er det fint. cM Explainer™ kan stadig beregne relationssandsynligheder. Forudsigelsen af relationen vil dog være bedre, når du indtaster aldre, så hvis du er i kontakt med et DNA-match, hvis alder ikke er kendt, skal du blot spørge vedkommende om deres alder og forklare, hvorfor du har brug for det. Du kan derefter bruge den i den selvstændige cM Explainer™.

cM Explainer results

Visning af mulige relationer i det selvstændige cM Explainer™-værktøj (klik for at zoome)

Brugergrænsefladen til cM Explainer™-værktøjet er næsten identisk med den, der er vist tidligere.

I det følgende eksempel med 500 cM er kun én persons alder kendt, og værktøjet leverer stadig resultater, der har en høj sandsynlighed: dette match er en forælders fætter, med 73,1% sandsynlighed.

Results when only one age is known

Resultater, når kun én alder er kendt (klik for at zoome)

Det er gratis!

cM Explainer™ er en gratis funktion og er tilgængelig for alle med DNA-resultater på MyHeritage. Det er også tilgængeligt som et gratis selvstændigt værktøj for ikke-MyHeritage-brugere på myheritage.dk/cm;.

Endogami og anesammenfald

I nogle situationer kan relationen til et DNA-match være mere kompliceret. Når der er endogami eller anesammenfald, kan de to individer have fælles DNA fra flere fælles forfædre og vil derfor have en større mængde fælles DNA (en højere cM-værdi) end forventet for den samme relation. For at undgå en stigning i kompleksitet og forvirring antager cM Explainer™, at endogami eller anesammenfald ikke er til stede. Mere erfarne slægtsforskere i genetik skal tage højde for dette, når de gennemgår relationsforudsigelserne fra cM Explainer™.

Opsummering

Hos MyHeritage har vi forpligtet os til at udvikle nye funktioner og værktøjer til at hjælpe med at forbedre din slægtsforskning og inden for DNA-testning, for at hjælpe dig med bedre at forstå dine DNA-matches. cM Explainer™ er en stærk tilføjelse til vores produktpakke, der fremmer denne mission ved at fjerne meget af det gætværk, der tidligere var nødvendigt for at analysere mulige relationer til dine DNA-matches.

Dette gør cM Explainer™ til en game changer for genetisk slægtsforskning.

Udforks dine DNA-matches i dag eller prøv cM Explainer™-værktøjet for at finde flere, du matcher med.
God fornøjelse!