Nye forbedringer til cM Explainer™

Nye forbedringer til cM Explainer™

I sidste måned på RootsTech 2023 annoncerede vi udgivelsen af cM Explainer™, en effektiv funktion, der skønner slægtskabsforhold mellem DNA-matches. For hvert DNA Match giver cM Explainer™ forudsigelser af mulige relationer mellem de to personer og deres respektive sandsynligheder. cM Explainer™ anvender en ny tilgang, der beregner forudsigelserne af relationerne ved hjælp af personernes alder, ud over mængden af fælles DNA. Som med alle MyHeritage-funktioner forfiner vi konstant cM Explainer™ for at forbedre dens nøjagtighed. I dag er vi glade for at dele flere forbedringer, vi har foretaget i cM Explainer™, for at forbedre dens forudsigelsesnøjagtighed for fjerne DNA-matches.

Forbedrede forudsigelser for fjerne DNA-matches

DNA-matches på MyHeritage vises som standard i aftagende rækkefølge, fra den største mængde fælles DNA til den mindste mængde. Når der kun er en lille mængde fælles DNA, bliver det sværere at skelne mellem fjerne relationer. Efterhånden som antallet af mulige relationer stiger, kan det blive endnu vanskeligere at forudsige den nøjagtige relation mellem to personer.

Vi har for nylig finjusteret vores forudsigelsesmodel til bedre at kunne håndtere lave centimorgan-værdier (cM). Som følge heraf vil nogle DNA-matches nu få forudsigelser, der angiver et mere fjernt slægtskab end tidligere. For eksempel kan matches, der tidligere blev angivet som sandsynlige fætre/kusiner i 3. led, vises nu som sandsynlige fætre/kusiner i 4. led, og fætre/kusiner i 4. led kan nu vises som sandsynlige fætre/kusiner i 5. led. Denne forbedring af cM Explainer™-modellen gælder for relationsprognoser for DNA-matches på MyHeritage og også ved analyse af matches ved hjælp af det selvstændige cM Explainer™-værktøj.

En anden ændring, vi har foretaget, er, at vi for alle matches med 100 cM eller mindre fælles DNA nu omtaler forudsigelsen af slægtskabet som et ” skønnet slægtskab ” i stedet for et “sandsynligt slægtskab “. Vi har foretaget denne ændring, fordi forudsigelser uundgåeligt er mindre præcise for lave centimorgan-værdier.

Estimated relationships for matches of less than 100cM

Skønnede relationer for matches på mindre end 100cM (klik for at zoome)

Mere præcise forudsigelser for fjerne matches af ashkenazi-jødisk oprindelse

Blandt endogame befolkninger, hvor der er en høj forekomst af ægteskab inden for samme samfund, kan to individer have delt DNA fra flere fælles forfædre. Dette resulterer i en større mængde fælles DNA end forventet i forhold til deres relation. Oprindeligt tog cM Explainer™ ikke hensyn til DNA-matchernes etniske oprindelse, da den beregnede forudsigelser af relationer, hvilket betød, at de sandsynlige relationer mellem nogle matches syntes tættere, end de i virkeligheden er.

Som en del af denne opdatering har vi finjusteret relationsprognoserne for DNA-matches på MyHeritage med ashkenazisk jødisk etnicitet på grund af den historiske endogami inden for dette samfund. Denne justering anvendes på fjerne DNA-matches med mindre end 200 cM delt DNA. cM Explainer™ bruger nu en formel, der er udviklet af vores videnskabelige team, som tager højde for graden af ashkenazisk jødisk etnicitet i et DNA-match og justerer det delte DNA, der anvendes af algoritmen, for at give en mere præcis forudsigelse af relationer. Jo mere ashkenazisk etnicitet de to personer deler, des større er justeringen af algoritmen. MyHeritage er den første og eneste virksomhed, der tilbyder relationsprognoser, der tager højde for endogami. Denne justering er ikke tilgængelig i det selvstændige cM-værktøj, fordi værktøjet ikke tager højde for etnicitetsdata.

I eksemplet nedenfor er det ene match 44 år gammel og har 90,7% ashkenazi etnicitet, og det andet match er 54 år gammel og 96,4% ashkenazi etnicitet, og de har 70 cM fælles DNA. Den oprindelige forudsigelse af relationen for dette match viste en sandsynligt relation for fætter/kusine i 3. led. Efter den generelle forbedring af forudsigelsesmodellen sammen med de tilføjede justeringer for to matches med betydelig ashkenazisk jødisk etnicitet, forudsiger cM Explainer™ nu en relation for fætter/kusine i 5. led og kalder det “skønnet” i stedet for “sandsynligt”.

Improved prediction for distant matches with Ashkenazi Jewish ethnicity

Forbedret forudsigelse af fjerne matches med Ashkenazi-jødisk etnicitet (klik for at zoome)

Vi vil muligvis finjustere algoritmen i fremtiden for at give mere præcise forudsigelser for yderligere endogame populationer.

Opsummering

Vi forbedrer løbende cM Explainer™ for at forbedre nøjagtigheden af forudsigelser af relationer. Vi håber, at disse forbedringer gør det muligt for dig at administrere dine DNA-matches mere effektivt og bedre forstå familierelationer.